Til innhold

Kilden barnehage - ny barnehage åpner i 2018

Kilden barnehage - ny barnehage åpner i 2018

Vi bygger ny barnehage i Kildeveien i Bydel Bjerke. 

Fakta om bygget

  • Bygget prosjekteres som plusshus med innovative løsninger
  • Bygget BREEAM-sertifiseres til karakteren "Excellent"

Hva gjør vi?

Vi planlegger en ny basebarnehage med 12 avdelinger på Årvoll.

Kilden barnehage har tomtestørrelse på 6490 m2 og ligger i et etablert boligområde med umiddelbar nærhet til store friluftsområder og badedammen. På tomten står det i dag to eldre bygninger som har vært i Sivilforsvarets eie, samt en midlertidig barnehage.

Hva skjer når?

  • Planlagt fremdrift er at de to sivilforsvarsbyggene delvis rives ned til kjellernivå sommeren 2017.
  • Bygging ny barnehage med tilhørende uteareal starter høsten 2017.
  • Planlagt ferdigstillelse er vinter 2018. Gå til barnehagens side.

Forbildeprosjekt hos FutureBuilt

Prosjektet har høye miljøambisjoner og er et av FutureBuilts forbildeprosjekter.

Bygningen skal bygges som et plusshus i henhold til Futurebuilts definisjon:

“Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus må det produseres overskuddsenergi på minst 2 kWh/m2 BRA pr år”.

Prosjektet skal også BREEAM-Nor sertifiseres klasse excellent med foreløpig score på 77% per februar 2017.

Les mer om byggeprosjekt og klassifisering (PDF 1MB).

Byggfakta om barnehagen

  • Den nye barnehagen består av om lag 2000 m2 ny bygningsmasse, pluss eksisterende kjellere og har 1.702 m2 BRA.
  • Areal avsatt til lager i bygningen er ca 46 m2.
  • Areal bygd for offentlig bruk innendørs er 0 m2, men uteområdet er tilgjengelig for offentlig bruk.
  • Areal allment tilgjengelig (utenom driftstid) er hele utomhusområdet som er ca 5 600 m2.

Hvor bygger vi barnehagen?

Barnehagen kommer i Kildeveien 42 i Bydel Bjerke.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Følg oss

Kontakt oss

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektleder

Espen Mikkelsen

Mobilnummer
945 04 973

E-post