Til innhold

Strategisk plan for Hovinbyen

Den strategiske planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde, med et potensial på 30–40 000 nye boliger og 50–100 000 nye arbeidsplasser. Området strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst, og dekker deler av bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Alna og Bjerke.

Den strategiske planen for Hovinbyen skal gi rammer for den fysiske og miljømessige utvikling de neste tiårene. Planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli et attraktivt byområde med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Strategisk plan for Hovinbyen

Medvirkning: åpent møte og si din mening

Forslag til strategisk plan for Hovinbyen, med planprogram for Helsfyr og deler av Ulvenområdet, har vært på høring i februar og mars 2016. Høringen er nå over, under er presentasjoner og film fra høringsperioden.