Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon

Hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon

Eksisterende bebyggelse på Bryn rives for å bygge ny hovedbrannstasjon for Oslo. I tillegg skal det etableres en sentrumsbrannstasjon for å ivareta utrykningstid til viktige områder i sentrum.

Hva skjer når?

Ferdigstillelse for ny hovedbrannstasjon er satt til sommeren 2023.

Hvor kommer hovedbrannstasjonen?

Hovedbrannstasjon på Bryn, sentrumsstasjon i indre del av Oslo sentrum.

Hvorfor bygger vi ny?

Den gamle hovedbrannstasjonen skal innlemmes i regjeringskvartalet, så det må bygges ny. I tillegg vil det være behov for en sentrumsbrannstasjon, med kort utrykningsavstand til sentrale deler av byen.

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Bjørn Kjærnes

Mobilnummer
909 29 260

E-post

Følg oss

Omsorgsbygg på Facebook