Til innhold

Hovedbrannstasjon og sentrumsbrannstasjon

Introduksjon

Eksisterende bebyggelse på Bryn rives for å bygge ny hovedbrannstasjon for Oslo. I tillegg skal det etableres en sentrumsbrannstasjon for å ivareta utrykningstid til viktige områder i sentrum.

Hvor

Hovedbrannstasjon på Bryn, sentrumsstasjon i indre del av Oslo sentrum.

Hvorfor

Den gamle hovedbrannstasjonen skal innlemmes i regjeringskvartalet, så det må bygges ny. I tillegg vil det være behov for en sentrumsbrannstasjon, med kort utrykningsavstand til sentrale deler av byen.

Hvem

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Når

Byggestart er antatt 2017, med ca to års byggetid.

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektdirektør

Eldar Brynjulfsen

Mobilnummer
982 95 429

E-post

Følg Omsorgsbygg på Facebook