Til innhold

Holmen skole - ny skole i 2018

Holmen skole - ny skole i 2018

Vi bygger ny barneskole i Bjørnveien på Holmen. Skolen åpner høsten 2018.

Fakta om bygget

  • Ny barneskole med spesialavdeling, dobbel gymsal og parkeringskjeller
  • Bruttoareal blir ca. 11 000 m2
  • Opparbeidet utomhusareal blir ca. 18 000 m2
  • Skolen ferdigstilles innen skolestart 2018

Hva bygger vi?

Det bygges en ny barneskole med tre paralleller per trinn og en byomfattende gruppe for elever med spesielle behov i Bjørnveien på Holmen/Slemdal. 

Skolen skal huse 630 ordinære barneskoleelever, i tillegg til 24 elever i en byomfattende spesialgruppe. 

Hvilke barn skal gå på denne skolen?

Søk på adressen deres og finn ut om barna deres skal gå på Holmen skole.

Praktisk informasjon

Byggestart er mars 2016. Skolen åpner til skolestart august 2018.

Rektor er Tor Tangen. Se skolens egen side for mer informasjon.

Utdanningsetaten er bestiller av skolen.

Hvor bygger vi?

På Holmen/Slemdal i Bydel Vestre Aker.

Mer om bygget

Undervisningsbygg bygger skolen:

  • Prosjektleder: Kristian Dølvik
  • Prosjektutvikler: Aud Koht
  • Entreprenør: Betonmast
  • Arkitekt: Arkitektkontoret GASA

Skolen bygges som et passivhus og bygget prosjekteres med mulighet for å utvide til fire paralleller, hvis behovet melder seg. Derfor er det lagt vekt på stor fleksibilitet knyttet til tekniske og bygningsmessige løsninger. 

Det er også lagt stor vekt på å sørge for godt dagslys i alle rom som brukes hver dag.

Skolen vil få lyse og skjermede utearealer med stor grad av variasjon. Det er også lagt til rette for at utearealene skal brukes etter skoletid. 

Prosjektet gjennomføres som «Totalentreprise i partnering». Modellen er basert på tidlig samhandling mellom de aktørene som i størst grad kan og vil påvirke prosjektforløpet og prosjektresultatet. Det er en grunnleggende holdning at arkitekt, rådgivere og entreprenører i samhandling med brukere og byggherre kan optimalisere et prosjekt i forhold til tid, kostnad og kvalitet.

Følg saken

Følg byggesaken i saksinnsyn

Besøksadresse

Bjørnveien 109, 0773 OSLO