Til innhold

Frokostseminar om prosjektet "Hva sier du, lærer?"

Arrangementsinformasjon

Dato

Fredag 31. august

Tid

08:30-10:30

Sted

Strømsveien 103, 0663 OSLO
2 et. i Svovelstikka

Om aktiviteten

Delprogram oppvekst og utdanning i Groruddalssatsingen inviterer representanter fra de fire Groruddalsbydelene til frokostseminar der prosjektleder Mona Nilsen fra Utdanningsetaten vil orientere om prosjektet "Hva sier du, lærer? Styrking av lærerens språk og praksis i undervisningen". 

Med denne samlingen ønsker vi å sette søkelyset på nødvendige rammebetingelser for utvikling av barns norskspråklige ferdigheter. Vi vil få høre om erfaringer fra pågående prosjekt og nybrottsarbeid innen arbeidsplassbasert kompetanseheving. Prosjektleder vil dele sine erfaringer fra prosjektet blant annet når det gjelder metode for utvikling av norskspråklig kompetanse, rekruttering, og deltagernes tilbakemeldinger så langt. 

Målgruppe for frokostseminaret er Groruddalsbydelenes ansatte med ansvar for barnehager, førskolebarns utvikling og ansattes kompetanseutvikling. 

Salen har plass til 40 personer, så det betyr at hver bydel kan stille med ni personer hver. Bydelenes oppvekstsjefer samordner deltagelse fra egen bydel.

Ved stor interesse vil vi vurdere å flytte arrangementet til større lokaler. 

Pris og påmelding

Påmelding:

Meld deg på her.