Til innhold

Områdeløft Stovner sentrum

Hvor

Områdeløftet har fått navnet Stovner sentrum fordi det valgte satsingsområdet er bydelens opplevde sentrum.

Her finner en kjøpesenteret Stovner Senter, Stovner og Rommen T-banestasjoner, Stovner kollektivterminal for buss, Stovner bydelsadministrasjon, Stovner videregående skole, Stovner politistasjon og to idrettsparker. I tillegg omfatter områdeløftet byutviklingsområdet Nedre Rommen og markahytta Liastua.

Det bor i overkant av 8000 personer innenfor områdeløftets avgrensning.

Hva

Områdeløft Stovner sentrum er et geografisk avgrenset utviklingsprosjekt som har til hensikt å bidra til et helhetlig, varig og lokalt forankret utviklingsarbeid. Det gjennomføres både fysiske og sosiale prosjekter som en del av satsingen. Arbeidet er en del av .

Hvorfor

Områdeløftet skal bidra til styrking av Stovners omdømme, legge grunnlag for en attraktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulere til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner. 

Hvem

Områdeløft Stovner sentrum er en del av Groruddalssatsingens programgruppe 3: «Bolig, by- og stedsutvikling». 

Husbanken er den som fra Statens side følger opp arbeidet med områdeløft. Som grunnlag for områdeløft Stovner sentrum er det inngått samarbeidsavtale mellom Husbanken og Oslo kommune ved Bydel Stovner.

Når

2011-2016

Kostnad

I samarbeidsavtalen mellom Husbanken og Bydel Stovner legges det opp til et årlig budsjett på mellom 3 og 4 millioner kroner. Totalt innebærer dette et budsjett på mellom 15 og 20 millioner i løpet av perioden. I tillegg kommer prosjektkostnader som finansieres utenfor denne rammen.

Kontakt

Programleder områdeløft Stovner sentrum

Andreas Mjærum Behring

Mobilnummer
917 44 137

Telefon
21 80 21 80

E-post

Prosjektleder

Miriam Olsbø

Mobilnummer
970 13 657

Telefon
21 80 21 80

E-post

Prosjektleder

Guro Wasa

Mobilnummer
971 94 695

Telefon
21 80 21 80

E-post

Prosjektleder

Reidunn Myster Beier

Telefon
23 47 10 06

E-post

Adresse

Besøksadresse
Karl Fossums vei 30, 0985 OSLO

Postadresse
Karl Fossums vei 30, 0985 OSLO

Dokumenter

Lenker