Til innhold

Områdeløft Linderud

Områdeløft Linderud

Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Bjerke.

Hva

Områdeløft Linderud-Økernbråten-Vollebekk er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Bjerke.

Områdeløftet har disse innsatsområdene

 • bomiljø
 • oppvekst
 • samfunnsdeltakelse
 • stedsutvikling

Områdeløftet har disse strategiene

 • Øke deltakelse og medvirkning fra lokalbefolkningen for å skape eierskap til den lokale samfunnsutviklingen
 • Koble og koordinere ressurspersoner, organisasjoner, beboere, næringsliv, frivillighet og offentlige aktører til felles innsats for nærmiljøet
 • Se det fysiske og sosiale i sammenheng: oppgradere uteområder for rekreasjon og sette i gang prosjekter innen lokalt lederskap, bomiljø, idrett og fysisk aktivitet og folkehelse

Områdeløftet er organisert som et program med flere prosjekter som til sammen skal løfte fram Linderud-områdets kvaliteter og bidra til et godt og trygt bo- og nærmiljø. Hvert prosjekt skal styrke effekten av de øvrige prosjektene.

Delprosjekter

 • Bomiljøprosjektet
 • Dørstokken 
 • Idrett og folkehelse
 • Grønn åre og Bjerkesirkelen
 • Bydyrk 
 • Mitt Linderud

Hvor

Linderud er en delbydel i Bydel Bjerke som består av fire grunnkretser og har i overkant av 6000 innbyggere.

Hvorfor

Hovedmålet er et at Linderud-Økernbråten-Vollebekk er et godt sted å bo. Det er mange ressurser i området, både menneskelige, institusjonelle og fysiske som gjennom samarbeid og mobilisering kan bidra til å fremme nærmiljøkvalitetene.

Et robust lokalsamfunn kjennetegnes av mange og tette forbindelseslinjer på kryss og tvers mellom enkeltmennesker, frivillige organisasjoner, offentlige og private aktører, og av gode møteplasser for befolkningen.

Gjennom områdeløftetet jobber Bydel Bjerke med å styrke nettverk, skape møteplasser og gode uteområder. 

Hvem

Bydel Bjerke, Linderud skole, borettslag og sameier, frivillige foreninger og idrettslag, lokalt næringsliv, Linderud gård, Brobekk skolehage, Paviljongen i Bjerkedalen.

Områdeløftet er en helhetlig satsing på et avgrenset område, der offentlige, private og frivillige aktører samarbeider om å skape robuste og levende lokalsamfunn. Bydelens rolle er først og fremst å tilrettelegge for at viktige aktører i området samordner innsatsen i området og kjenner til hverandre. 

Når

2011-2016.

Kontakt

Bydelsutvikling, Bydel Bjerke

Programleder

Ragnhild Olaussen

Mobilnummer
982 63 526

Telefon
21 80 21 80

E-post

Avdelingssjef bydelsutvikling

Programansvarlig

Synøve Bystøl

Telefon
21 80 21 80

E-post

Dokumenter