Til innhold

Områdeløft Lindeberg

Hvor

Lindeberg ligger i Bydel Alna 17 minutter med T-bane fra Oslo sentrum og en spasertur fra Lutvann i Marka.

Områdeløft Lindeberg  har blant annet bidratt til: 

 • Opprusting av skiheisen i Jerikobakken og nye snøkanoner
 • Lyskunst ved Jerikoområdet og gatebelysning på mørk gangvei
 • Opprusting av ballbanen og lekeplass på Skjønnhaug skole
 • Opprusting av uteområdene med nye lekeplasser, ballbane og bedre bomiljø i Lindeberglia
 • Lindeberg senter som møteplass, markedsdag og lokale arrangementer
 • Lindeberglokalet, åpen møteplass for frivillige, utlån av lokale
 • Lindebergsøndag - åpne aktiviteter på fritiden i samarbeid med frivillighet på Lindeberg skole
 • Trygge og velholdte parkområder og gangveier
 • Frivillighet og ungt engasjement – organisasjonsutvikling
 • Forarbeid for Lindebergparken – turvei og lekeplass bygges i løpet av 2016
 • Forarbeid for bedre belysning i og rundt undergangen under E6 ved IKEA

Tiltakene bygger på kvalitetene og mulighetene som finnes i området. De velges og gjennomføres i samarbeid med borettslag, frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige tjenester.

Hva

Områdeløft Lindeberg er en del av Groruddalssatsingen. Områdeløftet jobber for å gjøre Lindeberg til et enda bedre sted å bo. Det gjør vi ved å samarbeide med lokal frivillighet, kommunale etater og lokalt næringsliv. 

Vi skaper gode møteplasser for lek, opplevelser og samvær og bidrar i utvikling av bydelstjenestene til beste for befolkningen. 

Det bor ca. 8000 beboere på Lindeberg. Området består av borettslag med lavblokker, rekkehus og terrasseleiligheter, noe villabebyggelse og sameier. 

Hvorfor

Områdeløft Lindeberg skal bidra til: 

 • et godt oppvekstmiljø
 • inkluderende møteplasser
 • en aktiv og engasjert befolkning


Hvem

Områdeløft Lindeberg er finansiert av Bydel Alna, Oslo kommune og Husbanken. .

Når

Prosjektperioden varer fra 2012-2016.

 

Kontakt

Prosjektleder kommunikasjon og frivillighet

Perolina Klanderud

E-post

Prosjektleder bomiljø

Gunn Indrevær

Telefon
408 70 262

E-post

Bydel Alna

Telefon
21 80 21 80

Besøksadresse
Jerikoveien 3, 1067 OSLO

Postadresse
Postadresse: Postboks 116, Furuset, 1001 OSLO

Lenker