Til innhold

Campus Grorud og UngMed

Campus Grorud og UngMed

Campus Grorud og UngMed skal bidra til at ungdom blir aktive deltakere i sine nærmiljø.

Campus Grorud er et prosjekt i Groruddalssatsingen under i Bydel Grorud

Hva er Campus Grorud?

Målet er å legge til rette for at ungdom fra ulike bakgrunner kan engasjere seg og samarbeide om å skape visjoner i politikken, frivillige organisasjoner, borettslagsstyrer og idrettslag. 

Det er viktig at ungdom har en aktiv rolle i demokratiske beslutningsprosesser. Bydel Grorud arbeider for å øke ungdommens kompetanse og gi bydelens unge sterke stemmer i samfunnsdebatten.

UngMed er en metode for medvirkning

UngMed er en medvirkningsmetode innenfor Campus Grorud. UngMed innledes med kursing av elevrådsrepresentanter, som samler inn forslag fra samtlige elever og holder debatter i sine klasser.

Disse forslagene går så videre til elevrådskonferanser på hver enkelt skole. Sammen med forslag fra Fritidskonferansen, som samler innspill fra fritidsklubber, organisasjonsliv og uorganisert, eldre ungdom, ender prosessen opp i Grorud ungdomskonferanse, hvor de innsendte forslagene prioriteres og oversendes bydelsutvalget og andre relevante aktører.

Hvorfor gjør vi dette?

Prosjektet har som overordnet mål at demokratiforståelse blant ungdom i bydel Grorud er styrket, at ungdom er aktive deltakere i sine nærmiljø, og at valgdeltagelsen blant unge i bydelen har økt.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et samarbeid mellom Bydel Grorud, Bydelsutvalget og alle skolene i bydelen.

Utviklet 2012-2015. Grorud ungdomskonferanse gjennomføres annethvert år.

Prosjektet er estimert til å koste kr. 8 358 164 (hvorav 50% er frivillig innsats).

Rapporter og veiledere

Kontaktpersoner

Prosjektansvarlig – Leder aktivitetsenheten

Habib Tahir

Mobilnummer
954 49 885

Telefon
23 42 18 35

E-post

Tonje Brustuen

Mobilnummer
904 14 742

E-post

Besøksadresse

Ammerudhellinga 47C, 0958 OSLO