Til innhold

Områdeløft Ammerud

Hvor

Ammerud er en delbydel i Bydel Grorud som består av 4 roder og har 7400 innbyggere.

Hva

Områdeløft Ammerud er en del av i Bydel Grorud. Områdeløftet er organisert som et program med flere prosjekter som til sammen skal løfte fram Ammeruds kvaliteter og bidra til en bedre utvikling innenfor områdene medvirkning, levekår og trygge fysiske omgivelser.

Hvorfor

Tanken bak områdeløft er å få til en positiv utvikling gjennom å se helhetlig på lokale utfordringer og muligheter. Store forskjeller i bokvalitet og levekår blant innbyggerne på Ammerud gjorde at bydelen valgte å legge områdeløftet hit. Målet er at Ammerud skal være kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en raus, stolt, trygg og aktiv lokalbefolkning.

Prosjekter rettet mot barn og ungdom er spesielt viktige for å legge grunnlag for en aktiv og deltakende befolkning. Det skal støttes opp under folkehelsearbeidet i bydelen fordi det er en viktig brikke i utjevning av levekår. 

Hvem

Bydel Grorud, lokale lag og organisasjoner.

Når

2011-2016

Kostnad

20 millioner NOK.

Kontakt

Programleder

Cecilie Kjølnes Skar

Mobilnummer
971 70 249

E-post

Besøksadresse
Ammerudveien 22, 0958 OSLO

Programansvarlig – Leder avd. for samfunn og nærmiljø, Bydel Grorud

Ole-Jørgen Pettersen

E-post

Delprosjekter

Dokumenter