Til innhold

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus

Oslo kommune planlegger å bygge et nytt flerbrukshus på Grorud.

Hva er planen?

Vi planlegger å bygge et nytt flerbrukshus på Grorud. Det planlagte flerbrukshuset vil bidra med å knytte sammen lokalmiljøet, idrettsparken og Grorud dam.

Planen inkluderer

  • hallareal på 25 x 45 m, som er vanlig spilleflate for håndballhall
  • flere støtterom, som treningsrom og garderober
  • klubblokaler for Grorud IL
  • barnehage med 6 baser og temarom. Det er plass til inntil 18 barn per base
  • hallen blir tilrettelagt for flerbruk og sambruk mellom barnehage, idrett og kultur

Hvor skal huset ligge?

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Idrettsparken grenser opp til Grorudparken med Groruddammen og er sentralt plassert på Grorud, med kort vei til kollektivknutepunkt.

Grorud idrettspark ligger sør for Grorud senter med T-banestasjon, avgrenset i nord av Trondheimsveien, i øst av Grorudveien og i sør av Rasmusbakken. I sørvest grenser tomten mot friområdet langs Alna. 

Hva skjer når?

Forventet byggestart på prosjektet er høsten 2018. Byggetid er estimert til 1,5 år

Rammetillatelse ble gitt i februar 2018

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF fikk bestilling for forprosjekt for Grorud flerbrukshus fra Bymiljøetaten januar 2016, senere ble bestillingen revidert mai 2016.

Hvem er ansvarlig?

Kultur – og idrettsbygg Oslo KF er ansvarlig byggherre. 

Involverte i prosjektet

Prosjekteringsgruppen for forprosjektet er Link arkitekter og Multiconsult. 

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post

Kultur- og idretttsbygg Oslo KF

Avdelingsdirektør Plan og Prosjekt

Simen Bakken

Mobilnummer
908 57 994

E-post