Til innhold

Grorud flerbrukshus

Introduksjon

Oslo kommune planlegger å bygge et nytt flerbrukshus på Grorud.

Hva er planen?

Vi planlegger å bygge et nytt flerbrukshus på Grorud. 

Det planlagte flerbrukshuset vil bidra med å knytte sammen lokalmiljøet, idrettsparken og Grorud dam.

Planen inkluderer

  • hallareal på 25 x 45 m, som er vanlig spilleflate for håndballhall
  • flere støtterom som styrketreningssal og garderober
  • klubblokaler for Grorud IL
  • en barnehage med 8 baser. Det er plass til inntil 18 barn per base

Hvor skal huset ligge?

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Idrettsparken grenser opp til Grorudparken med Groruddammen og er sentralt plassert på Grorud, med kort vei til kollektivknutepunkt.

Grorud idrettspark ligger sør for Grorud senter med T-banestasjon, avgrenset i nord av Trondheimsveien, i øst av Grorudveien og i sør av Rasmusbakken. I sørvest grenser tomten mot friområdet langs Alna. 

Hva skjer når?

Vi forventer å gjennomføre forprosjekt våren 2017.

Hvem er ansvarlig?

Ansvarlig byggherre er Kultur – og idrettsbygg Oslo KF. 

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF har fått bestilling for forprosjekt for Grorud flerbrukshus fra Bymiljøetaten januar 2016, senere ble bestillingen revidert mai 2016. Prosjekteringsgruppen for forprosjektet er Link arkitekter og Multiconsult. Holte Consulting skal levere rapport om kvalitetssikring i slutten av mars 2017.

Prosjektet har tatt hensyn til føringer gitt i Kulturdepartementets regler for tildeling av spillemidler. For barnehagen er krav i FKOK lagt til grunn. 

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post

Kultur- og idretttsbygg Oslo KF

Avdelingsdirektør Plan og Prosjekt

Simen Bakken

Mobilnummer
908 57 994

E-post