Til innhold

Grorud flerbrukshus

Grorud flerbrukshus

Oslo kommune skal bygge et nytt flerbrukshus på Grorud. Huset tilrettelegges for flerbruk og sambruk mellom barnehage, idrett og kultur. Flerbrukshuset vil bidra med å knytte sammen lokalmiljøet, idrettsparken og Groruddammen.

Hvordan blir Grorud flerbrukshus?

Huset vil ha tre hovedfunksjoner som består av en flerbrukshall, klubbhus for Grorud IL samt en barnehage.

•         Bruksareal på 4 600 kvadratmeter. 
•         Hallareal på 25 x 45 m, som er vanlig spilleflate for håndballhall.
•         Flere støtterom, som treningsrom og garderober.
•         Klubblokaler for Grorud IL.
•         Barnehage med seks baser og temarom. Det er plass til inntil 18 barn per base.

Hvor skal huset ligge?

Grorud flerbrukshus er regulert i en større idrettspark i Grorudveien 7. Idrettsparken grenser opp til Grorudparken med Groruddammen og er sentralt plassert på Grorud, med kort vei til kollektivknutepunkt.

Grorud idrettspark ligger sør for Grorud senter med T-banestasjon, avgrenset i nord av Trondheimsveien, i øst av Grorudveien og i sør av Rasmusbakken. I sørvest grenser tomten mot friområdet langs Alna. 

Hva skjer når?

  • Planlagt byggestart: januar 2019
  • Planlagt ferdigstillelse: sommer 2020

Miljø og energi 

Grorud flerbrukshus bygges som passivhus. I tillegg bygges det fossilfritt, som betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel.

Hvem er ansvarlig?

  • Arkitekt: Link Arkitektur
  • Totalentreprenør: Håndverkskompaniet AS
  • Prosjekteringsgruppe: Multiconsult

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post