Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Grønmo deponiavslutning

Hvor

Grønmo deponi ligger i Bydel Søndre Nordstrand og er inndelt i fire deponiområder:

  • Kullebunnmyr
  • Sørlimosen
  • Felt A
  • Felt B

Kullebunnmyr er i dag golfbane, Grønmo golfklubb. På Sørlimosen er det et komposteringsanlegg for hageavfall og en gjenbrukstasjon, Grønmo gjenbrukstasjon, samt sorteringsanlegg for lopper og Rusken.

Hva

Grønmo var Oslo kommunes hoveddeponi for avfall fra 1969 til 2007. Prosjektet skal avslutte deponiet og tilrettelegge for miljømessig og forsvarlig etterdrift i minst 30 år. Prosjektet vil bidra til å nå følgende kommunemål:

  • God luftkvalitet og halvert klimagassutslipp innen 2030.
  • Variert natur og god tilgang til rekreasjon i grøntområder.

Prosjektet skal oppfylle krav fra Fylkesmannen og Vann- og avløpsetaten. I tillegg til ekstra satsning på økt gassuttak og tilpasninger til reguleringsplaner.

Deponiavslutningen åpner opp for ny bruk av Grønmo. Det arbeides derfor med ny reguleringsplan for Grønmo i denne stund. Les mer om prosjektet Reguleringsplan Grønmo.

Hvorfor

Fylkesmannen i Oslo og Viken har satt krav til avslutning og etterdrift av deponi. Gjennomføring av prosjekt vil bidra til oppnåelse av Oslo kommunes miljømål, både innen klima og energi, samt til å styrke Oslo sin blågrønne struktur.

Deponering av avfall var i mange år den vanligste måte å håndtere avfallet på. Deponering av organisk avfall fører til utslipp av deponigass og er ikke lenger tillatt i Norge. Det vil fortsatt dannes deponigass i mange år, og det er viktig at uttaksanleggene driftes godt og opprettholdes så lenge det er en viss aktivitet i deponimassen.

Klimagevinsten fra deponigassanlegget med planlagte tiltak antas å bli ca. 31 000 tonn CO2-ekvivalenter/år. Dette tilsvarer ca. 2,2 prosent av de totale klimagassutslippene for Oslo kommune.

Hvem

Renovasjonsetaten er byggherre med hovedansvar for prosjektet.

Når

  • Byggefase 2015-2018
  • Overgang til etterdrift 2018-2019

Kontakt

Renovasjonsetaten

Utviklingsavdelingen

Tarjer Tobiassen

Telefon
23 48 36 50

E-post

Renovasjonsetaten

Telefon
23 48 36 50

E-post

Besøksadresse
Haraldrudveien 20, 0581 OSLO

Postadresse
Postadresse: Postboks 14 Vollebekk, 0516 OSLO