Til innhold

Gressholmen kro – rehabilitering

Gressholmen kro – rehabilitering

Gressholmen kro er ferdig rehabilitert, leieavtale med ny driver er inngått og 1. juli åpner kroen for publikum.

Hva skjer med Gressholmen kro?

Gressholmen har blitt rehabilitert og er klar til gjenåpning for publikum 1. juli. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) søkte tidligere i år etter ny driver til Gressholmen kro, og det var stor interesse for å drive kroen.

Disse skal drive Gressholmen kro

Etter en prosess med flere gode søkere falt valget på Ann Sung-an Lee, Brian Dahl Weir og Anne Marte Archer som har sammensatt og solid erfaring fra kultur-, musikk- og restaurantbransjen i Oslo.

De nye driverne av Gressholmen Kro har mellom seg over 15 års erfaring fra kultur, musikk og restaurantbransjen i Oslo. De vil legge til rette for at flere oppdager Gressholmen, et magisk lite sommerparadis en trikkebillett unna byen.

Dette skal være et sted der alle føler seg velkomne med god mat, hyggelig stemning og en del kulturtilbud. De nye driverne gleder seg veldig til å kunne sette i gang, og håper å gjøre besøket på Gressholmen til en uforglemmelig opplevelse for alle.

Dette har kommunen lagt vekt på

Ved søknadsfristens utløp hadde Eiendoms- og byfornyelsesetaten mottatt 19 søknader.  I utvelgelse av ny søker har det vært viktig å finne en solid og motivert driver som har fokus på et driftskonsept med publikumsvennlig profil.

For Oslo kommune er det viktig at Gressholmen kro kan gi alle besøkende til øya et godt serveringstilbud i sommersesongen. Gressholmen kro skal være et sted hvor besøkende skal kunne kjøpe forfriskninger og enkle retter av god kvalitet, som kan tas med, eller nytes på stedet.

I tillegg innbyr kroen til å være en arena for ulike kulturarrangementer. Vi mener de nye driverne vil ivareta Oslo kommunes ønsker for stedet på en god måte.

Når åpner Gressholmen kro?

Lørdag 1. juli åpner Gressholmen kro med nytt vertskap, nyoppussede lokaler og vann i springen for første gang i historien.

Hvor ligger Gressholmen kro?

Gressholmen kro ligger på Gressholmen i Indre Oslofjord. Gressholmen henger sammen med Rambergøya og Heggholmen.

I 1927 fikk Norge sin første flyplass for rutefly, og denne ble etablert på Gressholmen. Gressholmen Kro ble oppført i 1930. Oslo kommune overtok Gressholmen kro i 1990, og kroen har siden hatt serveringstilbud i sommerhalvåret. 

Hvilke utbedringsarbeider er gjort på Gressholmen kro?

Vi har gjennomført omfattende arbeider på kroen. Når den åpner kan den gi et bredere serveringstilbud til publikum enn tidligere. Målet med utbedringsarbeidene har vært å bevare det gamle miljøet og samtidig modernisere bygget til dagens standard.

  • Kroen har fått nytt kjøkken som tilfredsstiller alle krav til næringskjøkken.
  • Elektrisk anlegg, røropplegg, med mer er modernisert til dagens standard.  
  • Alle innvendige overflater er pusset opp.
  • Deler av utvendig trepanel er skiftet ut og males.

Innlagt vann for første gang

Vannforsyning til Gressholmen kro har tidligere vært med vannbåt. Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten og Bymiljøetaten jobber med å etablere en vannledning med fastlandstilkobling fra Vippetangen via Hovedøya og Gressholmen til Langøyene. Som første del av dette prosjektet er nå vannledning til Gressholmen kro på plass.

På grunn av omfattende rehabiliteringsarbeider var kroen stengt sommersesongen 2016.

Tidligere tiltak

I 2011 ble Gressholmen kro pusset opp utvendig.

  • Råteskadet trevirke ble byttet ut.
  • Asbestholdige eternittkledning ble fjernet og erstattet med trepanel.
  • Nytt toaletthus ble bygget. 
  • Bygningen ble malt.
  • Arbeidene ble utført etter antikvariske prinsipper. 

Har du spørsmål til ny driver?

Se Gressholmen kro for informasjon om meny, åpningstider og mer. 

Dersom du har spørsmål til ny driver, send en e-post:

Generelle henvendelser: post@gressholmenkro.no

Spørsmål om reservasjoner og leie: booking@gressholmenkro.no

Hvem er ansvarlig?

Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter Gressholmen kro og har ansvar for rehabiliteringen. Gressholmen forvaltes av Bymiljøetaten.

Kontakt

Eiendoms- og byfornyelsesetaten for spørsmål om eiendommen

Kommunikasjonssjef

Lena Nesset

Mobilnummer
452 78 413

Telefon
21 80 21 80

E-post

Gressholmen kro

Spørsmål om drift

Mobilnummer
906 79 653

E-post

Gressholmen kro

Spørsmål om reservasjoner og leie

Mobilnummer
906 79 653

E-post

Gressholmen kro

Spørsmål om restaurant og mat

Mobilnummer
906 79 653

E-post