Til innhold

Grefsenveien

Grefsenveien

Vi oppgraderer Grefsenveien for å øke fremkommelighet for kollektivtrafikk og sykkel, og skifter ut en eldre vannledning

Hvorfor skal vi bygge om?

For å kunne tilby et godt trikketilbud, har Oslo kommune besluttet å starte fornying av trikkeparken i 2020. Det krever en oppgradering av trikkeinfrastrukturen på enkelte steder i byen, blant annet i Grefsenveien. I tillegg er trikketraseen i Grefsenveien slitt, har dårlig fremkommelighet og mangler tilrettelegging for syklister.

Hvor skal vi bygge om?

Prosjektet består av tre faser:

  • Fase 1 er på strekningen Storokrysset og opp til Disen vendesløyfe.
  • Fase 2 tar for seg Vitaminveien og ned til Åsengata på Sandaker.
  • Fase 3 omhandler Storokrysset og Vitaminveienkrysset.

Hva skal vi gjøre?

Grefsenveien skal oppgraderes for å øke kollektivtrafikkens fremkommelighet. Det skal også tilrettelegges for sykkel på strekningen, og i tillegg skal en eldre vannledning skiftes ut.

Fase 1 – Storo til Disen

For å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet  nedover Grefsenveien, mot Storokrysset, blir det separat kollektivfelt frem til 100 meter fra krysset. Derfra deler kollektivtrafikken trasé med biler som skal østover på Ring 3. For biler som skal over krysset eller vestover på Ring blir det eget kjørefelt. Motsatt vei, fra Storokrysset og oppover Grefsenveien, deler trikk, buss og bil trasé.

I denne fasen etableres også sykkelfelt fra Storokrysset til Disen vendesløyfe. Sykkelfeltet i motsatt retning, fra Lettvintveien og ned til krysset, utsettes til fase 3 hvor hele Storokrysset skal utvikles. Dette for å sikre en mer helhetlig løsning.

Ovenfor Lettvintveien blir det sykkelfelt i begge retninger. Hele strekningen får ny belysning og universelt utformede holdeplasser.

I fase 1 skal også Vann- og avløpsetaten skifte ut en eldre vannledning.

Hva skjer når? 

  • Fase 1: Planlagt oppstart våren 2018, med forventet byggeperiode på halvannet år.
  • Fase 2: Byggestart ikke avklart, ferdigstillelse innen sommeren 2020.
  • Fase 3: Reguleringsplanarbeidet planlagt oppstart vinteren 2018.

Hvem er ansvarlig?

For fase 1 og 2 ligger prosjektansvaret hos Sporveien, med Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten som samarbeidspartnere, mens Bymiljøetaten er prosjektleder for fase 3.

Kontakt oss

Sporveien

Prosjektleder fase 1

Maria Suhr

E-post

Sporveien

Assisterende prosjektleder/prosjekteringsleder fase 1

Hanna Nordin

E-post

Sporveien

Kommunikasjonsrådgiver

Sven Øvergaard

E-post

Skisser

Skisseplan for Grefsenveien (PDF 0,1 MB)

Pressemelding

Sykkelfeltet ned mot Storokrysset utsettes (PDF 0,6MB)

Endelig løsning for biler inn mot og over Storokrysset kommer samtidig som reguleringen av krysset (PDF 0,7MB)