Til innhold

Fossum barnehage - ny barnehage i 2017

Introduksjon

Fossum barnehage ble revet høsten 2016, og skal reetableres med fordoblet kapasitet.

Hva bygger vi?

Fossum barnehage blir en miljøvennlig barnehage som gir godt innemiljø og stimulerende utearealer for inntil 180 barn – når alle avdelinger er ferdig bygget. Byggeplassen er fossilfri, det vil si at det benyttes mest mulig elektriske anleggsmaskiner, og ellers biodiesel. Barnehagen skal bygges som plusshus.

Når er barnehagen ferdig?

Barnehagen er revet, og nytt barnehagebygg skal stå ferdig i desember 2017.

Hvorfor bygger vi ny barnehage?

De nye plassene bidrar til å oppnå målet om 3000 nye barnehageplasser i Oslo.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Magne Sandnes

Mobilnummer
412 14 334

E-post

Se også

Gå til oversikt over alle barnehager du kan søke på her.