Til innhold

Fossum barnehage - ny barnehage i 2017

Introduksjon

Fossum barnehage ble revet høsten 2016, og skal reetableres med fordoblet kapasitet.

Hva bygger vi?

Fossum barnehage blir en miljøvennlig barnehage som gir godt innemiljø og stimulerende utearealer for inntil 180 barn – når alle avdelinger er ferdig bygget. Byggeplassen er fossilfri, det vil si at det benyttes mest mulig elekstriske anleggsmaskiner, og ellers biodiesel. Barnehagen skal bygges som plusshus.

Hvorfor bygger vi ny barnehage?

De nye plassene bidrar til å oppnå målet om 3000 nye barnehageplasser i Oslo.

Når er barnehagen ferdig?

Barnehagen er revet, og nytt barnehagebygg skal stå ferdig 3. kvartal 2017.

Kontaktperson

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektansvarlig

Magne Sandnes

Mobilnummer
412 14 334

E-post