Til innhold
Fjordbyen

Vippetangen

Vippetangen

Vippetangen skal bli et attraktivt sted for byens befolkning både sommer og vinter.

Kort om Vippetangen

  • Områdets størrelse: 120, 9 dekar
  • Status: Områdeprogram ble oversendt til politisk behandling juni 2016. Oppstart av formelt reguleringsarbeid forventes i løpet av 1. halvår 2017
  • Mulig utbyggingsvolum: Må avklares i detaljreguleringsprosessen

Hva er planene for Vippetangen?

Vippetangens havnerelaterte kulturmiljø og festningen danner sentrale premisser for byutviklingen.

Det innebærer moderate byggehøyder på 2-4 etasjer. Det er ikke tatt stilling til om kornsiloen rives eller bevares, men både Fiskehallen og siloen står på Byantikvarens liste over vernede bygg. Området har en sentral og viktig rolle i den pågående byutviklingen av Kvadraturen.

  • Områdets størrelse: 120,9 dekar
  • Status: Områdeprogram ble oversendt til politisk behandling juni 2016. Oppstart av formelt reguleringsarbeid forventes i løpet av 1. halvår 2017
  • Mulig utbyggingsvolum: Må avklares i detaljreguleringsprosessen

Hvorfor skal vi byutvikle Vippetangen?

Målet er at Vippetangen skal

  • være et attraktivt område for publikum gjennom hele året.
  • bygge opp under Akershus festning som et nasjonalt kulturminne.
  • være en arena for nye publikumsattraksjoner som blant annet kultur, kunst, bevertning, underholdning og handel.

Hvor ligger Vippetangen?

Vippetangen grenser til  Bjørvika øst og til Akerhusstranda i vest.

 

Hvem er ansvarlig?

Plan- og bygningsetaten er ansvarlig for prosjektet.

Mer om Vippetangen

Brosjyren Visjoner for Vippetangen (PDF 6,5MB)

Områdeprogram Vippetangen (PDF 8,4MB)

Mer om Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten

Vahls gate 1

Telefon
21 80 21 80

E-post