Til innhold

Loenga

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Hvor

Loenga grenser til Bjørvikaområdet i nordvest og til Sydhavna i sør, og er navnet på et av Oslos eldste kulturhistoriske områder. Her finnes blant annet middelalderruiner. Loenga har nær tilknytning til Middelalderparken.

Områdets størelse: 75,1 daa.

Hva

Det er fortsatt uavklart hvordan Loenga-området kan bli utviklet i fremtiden. Det er laget en skisseløsning til et boligutviklingsprosjekt med 200 boliger, men utformingen av dette vil blant annet avhenge av det nye høyhastighets-jernbanesporet mellom Oslo og Ski og Jeerbaneverkets arbeid med prosjektet Folloporten.

Prosjektet er en del av Fjordbyen. 

Hvorfor

Prosjektet gjennomføres som en del av byutviklingen i Oslo.

Kontakt

Plan- og bygningsetaten, Fjordbyenheten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Vahls gate 1 , 0187 OSLO