Til innhold

Aker brygge

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Kort om Fjordbyen

  • Fjordbyen er et prosjekt som skal frigjøre dagens arealer ut mot sjøen
  • Fjordbyen skal åpne byen mot fjorden gjennom fremtidsrettet byutvikling med bolig, rekreasjon og næring
  • Aker brygge var det første delprosjektet som ble utviklet i Fjordbyen

Hva er Aker brygge?

Aker brygge kan sies å være Oslos første ferdig utviklede prosjekt i Fjordbyen. Her danner gammel industriarkitektur fra Akers mekaniske verksteds epoke utgangspunkt for en spennende bydel med nesten 400 boliger og 7000 arbeidsplasser.

Området er 58 dekar stort.

Når ble Aker brygge utviklet?

Aker brygge ble utviklet i tre etapper i perioden 1985-1998. Større deler av området ble rehabilitert så sent som i 2014.

Hvem er ansvarlig?

Aker brygge ble utviklet av Linstow Eiendom. I dag eies Aker brygge av Norwegian Property ASA og driften utføres av Bryggedrift AS.

Hvor ligger Aker brygge?

Aker Brygge grenser til Tjuvholmen og Filipstad i vest og til Rådhusplassen og Vestbanen i nord.

Les mer om Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen