Til innhold
Ensjøbyen

Ensjø torg

Ensjø torg

Vi bygger et nytt torg på Ensjø.

Fakta om «Ensjø torg»

  • Størrelse: rundt 2.200 m²
  • Vannspeil: rundt 600 m²
  • Granittheller: rundt 1.000 m²
  • Prosjekterende: Norconsult AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Hva skal vi gjøre?

Ensjø torg er et nytt offentlig torg som etableres sentralt på Ensjø mellom Ensjøveien og Ensjø T-banestasjon. Når Ensjø torg står ferdig skal det bli det viktigste sentrale plassrommet og møtestedet på Ensjø. Hovinbekken får sitt endepunkt på Ensjø, med et stort vannspeil før den føres videre til bekkeåpningsprosjektet på Jordal. 

Fortauet langs Ensjøveiens sydside skal i tillegg oppgraderes. Dette skjer etter at boligblokken til Skanska i Ensjøveien 21 er ferdigstilt.

Prosjektet er en del av oppgradering av Ensjø – fra bilby til boligby.

Trafikksituasjonen i byggeperioden

Adkomsten til og fra Ensjø T-banestasjon vil bli berørt av arbeidet. Vi skilter adkomsten til t-banestasjonen fra Ensjøveien.

Anleggsområdet vil bli forskriftsmessig sikret. Den nye gangbroen over Ensjø T-banestasjon vil være åpen i hele anleggsperioden.

Hva skjer når?

Anleggsarbeidene har planlagt oppstart 4. februar 2019 og Ensjø torg skal stå ferdig i løpet av oktober 2019. Fortauet i Ensjøveien er planlagt ferdigstilt i løpet av desember 2019. Det vil bli kontinuerlig anleggsarbeid i hele byggeperioden.

Det første som skal gjøres er bygging av vanndam for Hovinbekken med tilhørende inn-/ og utløpsarrangement. Deretter vil torget med granittdekke, belysning, møblering og beplantning ferdigstilles inn mot vanndammen. Fortau i Ensjøveien vil bli ferdigstilt etter hvert som bebyggelsen blir ferdigstilt.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten har signert kontrakt med Braathen Landskapsentreprenør AS for utførelse av Ensjø torg.

Byggherre og prosjekteier er Bymiljøetaten. Ta kontakt med oss i Bymiljøetaten om du har spørsmål.