Til innhold

Ensjø t-banestasjon – ny gangbru

Ny gangbru over Ensjø t-banestasjon

 • Gammel bru stenges 24. mars 2018
 • T-banen er åpen, med unntak av i påsken (24.03-02.04)
 • Arbeidet vil medføre en del anleggstrafikk
 • Ny gangru er planlagt ferdig i desember 2018.

Dette skal vi gjøre

Eksisterende bru over t-banestasjonen skal rives og en ny og funksjonell gangbru i stål skal bygges, med ramper og trapper tilpasset nye krav. Det skal også etableres støttemurer, overvannshåndtering beplantning og omlegging av teknisk infrastruktur.

Vi forsøker å utføre anleggsarbeidet slik at det blir minst mulig ulempe for dere som blir berørt. Anleggsområdet vil bli forskriftsmessig sikret.

Det vil bli ramper på begge sider av gangbrua. 

Prosjektet er en del av opprustningen av Ensjø «fra bilby til boligby».

Hva skjer når?

Arbeidet starter 12. mars, og er planlagt ferdig i desember 2018.

Plan for anleggsperioden

 • 12. mars: Arbeidet starter, med inngjerding av anleggsområder, graving for rampe på sørsiden (Kampen) og graving på nordsiden. 
 • Påsken (24. mars-2. april): Gangbrua stenges. T-banen vil være stengt i hele påsken på grunn av omfattende arbeider i og langs t-banen. Sporveien skal masseutskifte underbygningen til sporene, legge inn nye veksler, sviller og spor samt skifte ut det jernbanetekniske. Bymiljøetaten skal rive den gamle gangbrua og gjøre grunnarbeider for ny bru i samme område.  Anleggsarbeidet vil pågå tilnærmet døgnkontinuerlig, og det må påregnes noe støy og anleggstrafikk.
 • April til desember: Bygging av ny bru med ramper og annet arbeid for ferdigstilling.

Fra 24. mars til den nye brua står ferdig i desember 2018 vil det i utgangspunktet ikke være mulig å benytte brua. Vi tilstreber likevel å åpne en smal passasje på den nye brua i oktober.

Trafikksituasjonen i byggeperioden

Arbeidet medfører anleggstrafikk på begge sider av brua, samt i Rolf Hofmoes gate og krysset Ensjøveien/Gladengveien. Alternativ trasé blir Rolf Hofmoes gate øst for stasjonen og Bøgata i vest. Alternative traséer skiltes. Se bildet under for alternative gangveier, eller last ned kart (PDF 2MB)

Ensjø t-banestasjon med innganger vil være åpen i anleggsperioden, unntatt i påsken.

Det kan bli nødvendig å stenge inngangen på sørvestre side (utgående side av stasjon sett fra Oslo sentrum) i perioder. 

Kart som viser alternative gangveier fra Ensjø til Kampen/Jordal

Fakta «Nye Ensjø bru»

 • Hovedspenn: 84 m lengde og 5,46 m bredde
 • Rampe: 44 m lengde og 3,40 m bredde
 • To trapper
 • Arkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
 • Prosjektering: Norconsult AS
 • Se Ensjø 3D-portal for en 3D-illustrasjon av opprustningen av området rundt Ensjø t-bane (illustrasjonen er ikke eksakt).

Kontakt

Bymiljøetaten er byggherre. Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Byggleder

Terje Espeland

Mobilnummer
terje.espeland@bym.oslo.kommune.no

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30