Til innhold

Dronning Ingrids Hage

Dronning Ingrids Hage

Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og det bygges nytt sykehjem i landsbyform.

Hva gjør vi?

Dagens Lille Tøyen sykehjem rives og det bygges nytt sykehjem i landsbyform på samme tomt, med inntil 15.000 kvadratmeter.

Hva skjer når?

Antatt byggestart er 2019, med ca to års byggetid.

Hvor bygger vi?

Lille Tøyen, Hovinveien 4-6.

Hvorfor bygger vi?

Dette er en del av Oslo kommunes overordnede plan om å rehabilitere og fornye 2500 sykehjemsplasser innen 2025.

Hvem er ansvarlig?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Det nye sykehjemmet skal bygges som plusshus og BREEAM-sertifiseres til minimum karakteren «Very good».

Kontakt oss

Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektdirektør

Eldar Brynjulfsen

Mobilnummer
982 95 429

E-post

Følg oss

Omsorgsbygg på Facebook

Se også

Oslo kommunes tilbud innen eldreomsorg