Til innhold

Deichmans gate - et blågrønt gatetun

Hvor

Gatetunet Deichmans gate/ Wilses gate, Fredensborg

Hva

Gatetunet Deichmans gate/ Wilses gate skal rehabiliteres. Prosjektet gjennomføres som et pilotprosjekt for overvannshåndtering i tett og gammel bebyggelse. 

  • Regnbed skal håndtere regnvann fra gate og tak lokalt 
  • Regnvann skal gjøres til et synlig element i gaten
  • Gaten skal gjøres mer oversiktlig
  • Gaten får ny møblering for opphold og aktivitet
  • Gatedekket skal oppgraderes med gjenbruk av gatestein
  • Ny belysning

Hvorfor

Målet for gateopprustningen i Deichmans gate er å lage en hyggelig lokalgate, hvor regnvann håndteres lokalt og utgjør et synlig estetisk element. 

Avløpsnettet i sentrum er overbelastet, og det er viktig å finne gode løsninger for hvordan regnvann kan håndteres på stedet (lokalt). Regnbed, et plantefelt hvor vannet samles for å infiltrere til grunnvannstand, vil være et sentralt virkemiddel. Samtidig er det viktig å sikre grunnvannstand for å verne gammel murgårdsbebyggelse.

Hvem

Bymiljøetaten er ansvarlig for prosjektet, som gjennomføres i samarbeid med Vann- og avløpsetaten.

Når

Vann- og Avløpsetaten har rehabilitert vannledninger i gaten i perioden mars– september 2015. Overflatearbeider med mye steinlegging er best egnet for å gjennomføre utenom vintersesong. Derfor starter ikke gaterehabiliteringen opp før april 2016, og vil pågå til oktober 2016. 

Kostnad

Ca. NOK 11 millioner.

 

Kontakt

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Besøksadresse
Deichmans gate

Postnummer
0178

Poststed
Oslo

Prosjektleder

Marita Sanni

E-post