Til innhold

Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika

Oslo kommune har vedtatt å bygge et nytt hovedbibliotek for Deichman. Med sin sentrale plassering i Bjørvika skal det nye biblioteket bli et signalbygg og et pulserende knutepunkt – en moderne møteplass for læring og utveksling av kunnskap.

Slik blir Deichman Bjørvika

 • Et nyskapende og tilgjengelig folkebibliotek med moderne og miljøvennlige løsninger
 • Prosjektperiode: 2014 – 2019
 • Åpner for publikum: 2020

Hvordan blir det nye biblioteket?

Deichman Bjørvika skal bli et moderne og dynamisk bygg med innhold som formes av menneskene som bruker det. Med sin sentrale plassering skal bygget være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek som uttrykker den betydning biblioteket skal ha i hovedstaden. 

Deichman Bjørvika blir et viktig bidrag til å berike og styrke Oslos posisjon som kulturby.

Biblioteket skal tilrettelegge for variert aktivitet som læring, opplevelse, debatt, egenproduksjon og utforskning. Det blir et egenartet bygg som utmerker seg innen energieffektivisering, bruk av nye IKT- løsninger og utvikling av en ny type biblioteksrom.

Se animasjonsfilm av det nye biblioteket

Inviterende bygg

Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Bygningen skal være inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Delvis transparent fasade

Bygget skal få en spesialbygget fasade som blant annet skal sørge for optimal utnyttelse av dagslys og minimalt varmetap. Fasaden består dels av transparente vindusfelt, dels av lysgjennomskinnelige vegger.

Vekslingen mellom åpent og lukket i fasaden skaper variasjon og spenning i bibliotekets interiør samtidig som prosjektets strategi for redusert energibruk ivaretas.

Kunstplan 

Oslo kommune foreslår at et nytt rom for temporær kunst etableres som en del av det nye biblioteket. Les mer om kunstplanen for nye Deichman Bjørvika her (PDF 3MB)

Energivennlig

Det er satt miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Det nye hovedbiblioteket i Oslo skal ha passivhusnivå, og er forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.

Fakta om bygget
 

 • Bruttoareal: 19.600 m2
 • Funksjonsareal: 13.560 m2
 • Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje
 • Besøkstall: 2.000.000/ år
 • Tomt/Plassering: Felt A8 i Bjørvikaplanen, nord for Operaen
 • Miljø: Passivhus og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens praksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt, støttet av Enova SF.

Hvor kommer det nye biblioteket?

Bygget blir sentralt plassert i Bjørvika, mellom Oslo S og Operaen. Besøksadressen er Dronning Eufemias gate.

Hva skjer når?

Plan- og designkonkurransen for Deichman Bjørvika ble vunnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo våren 2009. Forprosjektet ble avsluttet våren 2012. Byggeprosjekt ble vedtatt i bystyret i 2013, og ble en del av porteføljen til Kultur- og idrettsbygg Oslo KF da foretaket ble etablert i juli 2015.

Prosjektperiode: 2014 – 2019

 • Nedleggelse av grunnsteinen: 3. februar 2017
 • Åpner for publikum: 2020

Følg prosjektet

Se også

Hvem er ansvarlig for byggingen?

Byggherre er Oslo kommune ved Kultur- og idrettsbygg Oslo KF. Bestiller og fremtidig bruker er Deichman bibliotek.

Involverte aktører

Prosjekteringsteam

Følg Kultur- og idrettsbygg

Kontaktpersoner

Kultur- og idrettsbygg

Prosjektansvarlig

Vibeke Johnsen

Mobilnummer
481 29 638

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Kommunikasjonssjef byggeprosjekter

Ingunn Olsen

Mobilnummer
905 57 753

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
21 80 21 80

E-post