Til innhold

Tiltak for syklister og gående i Jutulveien, John Colletts allé og Eventyrveien

Tiltak for syklister og gående i Jutulveien, John Colletts allé og Eventyrveien

Vi planlegger å gjennomføre tiltak for å bedre forholdene for syklende og gående i Jutulveien, deler av John Colletts allé og deler av Eventyrveien. 

Fakta om byrutene for sykkel

 • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
 • Jutulveien inngår i byrute 7
 • Byruta skaper en sammenhengende forbindelse mellom Gaustad, Blindern, Ullevål, Bjølsen, Storo og Sinsen

Hva?

Tiltaket i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate innebærer:

 • Etablering av sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei
 • Etablering av sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien
 • Reasfaltering av veibane og fortau, og heving av kantstein

Forslaget innebærer at uregulert gateparkering i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Planforslaget for øvrige deler av Jutulveien, og deler av John Colletts allé og Eventyrveien innebærer:

 • Parkeringsforbud i veibanen på følgende strekninger:
  • John Colletts allé mellom Sognsveien og Jutulveien
  • Eventyrveien mellom Sognsveien og Jutulveien
  • Jutulveien mellom Damplassen og Pastor Fangens vei
 • Asfaltering av veibane og heving av fortauskantstein ved behov
 • Innsnevring av krysset Jutulveien/John Colletts allé
 • Innsnevring av krysset Jutulveien/Ullevålsalléen/Pastor Fangens vei

Planforslaget er nå ute på høring, slik at beboere har mulighet til å komme med uttalelser til planforslagene.

Når?

Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate:

Tiltaket gjennomføres juni 2018. Det samkjøres med innføringen av beboerparkering i området.

Øvrige deler av Jutulveien, og deler av John Colletts allé og Eventyrveien:

 Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltaket tidligst i juni 2018.

Hvor?

I kartet er det anvist hvilke strekninger som er berørt av de to prosjektene.

Hvorfor?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transport og luftkvalitet.

Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ved å gi syklistene egne arealer vil færre sykle på fortauet, og dermed vil forholdene for de gående også bedres.

Jutulveien, John Collets allé inngår i byrute 7 for sykkel, og er en prioritert sykkelrute mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst.

Les mer 

Dokumenter

Lenker

Følg oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo? Meld deg på vårt nyhetsbrevet her

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post