Til innhold

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet er en tverrforbindelse som knytter sammen Frogner i vest med Bislett,  Grünerløkka, Tøyen og Hovinbyen i øst. Ruta skal ferdigstilles innen 2020. 

Fakta om byrutene

 • Byrutene er betegnelsen på åtte nye sykkeltraseer innenfor Ring 3
 • Byrutene skal stå klare innen 2020
 • Byrutene er den viktigste delen av Oslo kommunes sykkelsatsing

Hvor går byrute 4?

Byrute 4 er en øst-vest-forbindelse for sykkel mellom Frogner, Bislett,  Grünerløkka, Tøyen og Hovinbyen. Ruta kobler seg også på en rekke andre sykkeltraseer. Traséen er 9,2 km lang.

Beskrivelse av trasé

 • Fra Thomas Heftyes plass går byruta via Elisenbergveien, Løvenskiolds gate, Briskebyveien, Industrigata, Daas gate og Jørgen Moes gate
 • Videre går traseen i Eilert Sundts gate, Professor Dahls gate og Underhaugsveien til Bislett 
 • Fra Bislett følger traseen Bislettgata, Dalsbergstien, Waldemar Thranes gate (med et lavtrafikkert alternativ i Bjerregaards gate), Uelands gate, Maridalsveien, Møllerveien og Nordre gate til Grünerløkka
 • Videre gjennom Vogts gate, Helgesens gate, Finnmarkgata, Ensjøveien og Tøyenparken til Tiedemannsjordet

Se detaljert kart over byrutene

Når gjennomføres tiltak?

Arbeidet med byrute 4 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.

Dette er gjennomført

 • Oppgradering av sykkelfelt i Uelands gate/Maridalsveien
 • Ensidig sykkelfelt og kollektivfelt i Waldemar Thranes gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering og ensidig sykkelfelt i Eilert Sundts gate, Elisenbergveien og Professor Dahls gate
 • Reasfaltering i Løvenskiolds gate
 • Fartsdempende tiltak på Frogner

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om Oslo kommunes sykkelsatsing her.

Pågående prosjekter

Sykkelpassasjer på byrutene

Sykkeloppgradering på Briskeby


 

Mer om byrutene

Informasjonsbrosjyre for Bydel Frogner

Faktaark byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet (PDF 0,4MB)

Sykkelprosjektet

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post