Til innhold

Byrute 3 Rådhusplassen–Dælenenga/Ring 2

Introduksjon

Byrute 3 er en nord–sør-forbindelse mellom sentrum vest, Grünerløkka og Ring 2. 

Fakta om byrute 3

 • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
 • Byrute 3 er 3,5 km lang
 • Ruten skaper nord–sør-forbindelse mellom Grünerløkka og sentrum

Hvor går byrute 3?

Byruta går fra Rådhusplassen til Dælenenga/Ring 2 via Eidsvolls plass, St. Olavs plass, Fredensborg og Grünerløkka.

Beskrivelse av trasé:

 • Byruten går fra Rådhusplassen til Fridtjof Nansens plass via Hieronymus Heyerdahls gate
 • Deretter følger traséen Roald Amundsens gate og Universitetsgata til St. Olavs plass
 • Fra St. Olavs plass går byruten i St. Olavs gate, Thor Olsens gate, Fredensborgveien, Møllerveien, Nordre gate, Toftes gate og Schleppegrells gate
 • Derfra følger byruten gang- og sykkelveien øst for Fagerheimgata til Ring 2/Christian Michelsens gate

Se detaljert kart over byrutene

Sammenheng

Byrute 3 forbinder Rådhusplassen med St. Olavs plass, Fredensborg, Grünerløkka og Ring 2. 

Mål for byrute 3

Vi foreslår å etablere byrute 3 med ulike typer tilrettelegging for sykkel:

 • 0,8 km tilrettelegging for sykling i toveis blandet trafikk
 • 0,3 km toveis sykling i enveisregulert gate med motstrøms sykkelfelt
 • 1,4 km oppgradering eller beskyttede sykkelfelt
 • 1 km ny sykkelinfrastruktur
 • 8 kryss med ny utforming eller sykkelbokser

Vi gjennomfører tiltak trinnvis

Vi begynner med de enkleste forbedringene, og gjennomfører tyngre tiltak etter hvert som planene er klare. 

Trinn 1 og 2

Det første vi ønsker å gjøre er å sørge for at det blir lovlig å sykle begge retninger langs hele ruten og synliggjøre traséen med skilting og oppmerking. Vi gjennomfører også tiltak som ikke krever ombygging.

 • Synlighet: Vi skilter og merker hele ruten
 • Lovlighet: Vi tilrettelegger for toveis sykling i tre enveisregulerte gater
 • Tryggere sykkelfelt: Vi oppgraderes sykkelfeltet i Toftes gate
 • Nye sykkelfelt: Vi etablerer sykkelfelt i St. Olavs gate og Møllerveien

Trinn 3 og 4

Ny eller oppgradert infrastruktur på strekning og i kryss bedrer sikkerheten, fremkommeligheten og komforten for syklister:

 • Strekning: Vi bygger sykkelfelt med fortau fra Schleppegrells gate til Ring 2, og vurderer å lage beskyttede sykkelfelt i tre gater
 • Sammenheng: Vi etablerer én sykkelpassasje
 • Kryss: Fem kryss utformes med en tryggere løsning for sykkel, og vi etablerer fem nye sykkelbokser

Når gjennomføres tiltakene?

Intensjonen er å gjennomføre de enkleste tiltakene, samt sikre lovlighet og synlighet, i løpet av 2017. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.  

Meld deg på nyhetsbrev

Vi har laget et nyhetsbrev om byrutene. Meld deg på nyhetsbrev om byrutene her.

Pågående prosjekter

Mer om byrutene

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post