Til innhold

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg

Byrute 2 kobler sammen Smestad, sentrum og Tøyen/Galgeberg. Byruta skal etableres innen 2020. 

Fakta om byrutene

 • Byrutene er betegnelsen på åtte nye sykkeltraseer innenfor Ring 3
 • Byrutene skal stå klare innen 2020
 • Byrutene er den viktigste delen av Oslo kommunes sykkelsatsing

Hvor går byrute 2?

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg er en øst–vest forbindelse gjennom sentrum, som gir nye forbindelser og bedre sammenheng mellom Ring 3 i vest og Ring 2 i øst. Byruta går mellom Smestad, Frogner, sentrum, Grønland og Ring 2 på Tøyen/Galgeberg. Traséen deler seg i to, både i sentrum og fra Grønland til Tøyen og Galgeberg. 

Beskrivelse av trasé

 • Byruta går fra Smestad til Frognerbadet via Monolittveien, Middelthuns gate, Neuberggata, Majorstuveien, Uranienborgveien, Parkveien, Wergelandsveien og Kristian IVs gate til Universitetsgata
 • Her deler ruta seg i to;
  • den ene traseen følger Kristian IVs gate til Rosenkrantz’ gate, Apotekergata, Høyesteretts plass, Grubbegata, Eva Kolstads gate, Pløens gate, Nygata, Stenersgata, Brugata og Grønlandsleiret.
  • den andre traseen følger Universitetsgata, Roald Amundsens gate, Fridtjof Nansens plass, Hieronymus Heyerdahls gate, Rådhusplassen, Rådhusgata og Skippergata, og ender opp i krysset Skippergata–Storgata
 • I Grønlandsleiret deler ruten seg i to grener: Den første går til Tøyen via Tøyengata, den andre gjennom Åkebergveien til Galgeberg

Se detaljert kart over byrutene

Når gjennomføres tiltakene?

Arbeidet med byrute 2 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.

Dette er gjennomført:

 • Sykkel unntatt enveisregulering og ensidig sykkelfelt i Eva Kolstads gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Pløens gate
 • Sykkelbokser og korte sykkelfelt i Universitetsgata og Kristian IVs gate
 • Utbedring av siktforholdene i passasjen mellom Grubbegata og Eva Kolstads gate
 • Oppgradering av sykkelfeltene i Wergelandsveien, Monolittveien og Grønlandsleiret med rød asfalt og maksimal bredde
 • Utbedring av bommen i Grubbegata og sperringene i krysset Ullevålsveien-Høyesteretts plass
 • Ensidig sykkelfelt i Åkebergveien og i deler av Parkveien
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Hieronymus Heyerdahls gate og Roald Amundsens gate
 • Kort sykkelfelt og lyssignal for sykkel i Roald Amundsens gate inn mot krysset med Stortingsgata

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om Oslo kommunes sykkelsatsing her.

Pågående prosjekter

Mer om byrutene

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post