Til innhold
Byrute 8 Nydalen–St. Olavs plass

Tilrettelegging for syklende og gående i Holbergs gate og Pilestredet

Tilrettelegging for syklende og gående i Holbergs gate og Pilestredet

Bymiljøetaten planlegger å etablere sykkelfelt i Holbergs gate og Pilestredet, samt stramme inn krysset Stensberggata – Holbergs gate.

Fakta om byrute 8

  • Byruta er 5,6 km lang
  • Traséen kobler sammen Nydalen, Bjølsen, Sagene, Bislett og sentrum
  • Det er et mål i byrådserklæringen å etablere minst 60 kilometer med ny sykkeltilrettelegging innen utgangen av 2019

Hva skal vi gjøre?

Forslaget innebærer ensidig sykkelfelt i Pilestredet i retning sentrum. I Holbergs gate etableres sykkelfelt i nordøstgående retning mellom Pilestredet og Sofies gate, og i sørvestgående retning mellom Sven Bruns gate og St. Olavs gate. Krysset Stensberggata – Holbergs gate strammes inn for å etablere bredere fortau og en lokal plass.
 

 

Hva skjer når?

Prosjektene ferdigstilles høsten 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Tilrettelegging for gående og syklende er nødvendig for å løse utfordringene tilknyttet befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk i Oslo. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen. Ensidig sykkelfelt i Holbergs gate og Pilestredet vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende.

Krysstiltakene vil korte ned kryssningsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken. Dette vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Pilestredet og Holbergs gate mellom Pilestredet og Sofies gate inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo og er en del av byrute 8. Tiltaket er en viktig brikke for syklende mellom Bislett / St. Hanshaugen og sentrum.

Les mer

Nærinfo om tilrettelegging for syklende og gående i Holbergs gate, juli 2019 (0,17MB)
Nærinfo om tiltak for gående og syklende i Holbergs gate og Pilestredet, februar 2019 (0,8MB)
Byruter for sykkel
Byrute 8 Nydalen–St. Olavs plass

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post