Til innhold
Byrute 7 Gaustad–Sinsen

Tiltak for sykkel og gange i Maridalsveien

Tiltak for sykkel og gange i Maridalsveien

Vi bedrer forholdene for syklende og gående i Maridalsveien mellom Sarpsborggata og Brochmanns gate.

Fakta om byrute 7

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Byrute 7 er 5,4 km lang
  • Byruta er en tverrforbindelse mellom Gaustad og Sinsen

Hva planlegger vi å gjøre?

Vi planlegger å etablere sykkelfelt i motbakken fra Brochmanns gate til Sarpsborggata. I motsatt retning legges det til rette for sykling i blandet trafikk. Tiltaket medfører bortfall av parkeringsplassene på østsiden av gata, samt parkeringsplassene i øvre kvartal på vestsiden av gata. Gjenværende gateparkeringsplasser vil antageligvis bli for elbiler. Det planlegges også kryssinnstramninger i begge ender av strekningen.

Når gjennomfører vi tiltaket?

Vi planlegger å gjennomføre tiltaket høst 2019. 

 

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene i Oslo knyttet til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Strekningen er en del av byrute 7 for sykkel.

Målet med tiltakene er å bedre både fremkommeligheten og trafikksikkerheten for både gående og syklende, og for å få slutt på praksisen med dobbeltparkering i gata.

Les mer

 

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post

Dokumenter

Nærinfo "Tiltak for sykkel og gange på Bjølsen", februar 2018 (PDF 9,3 MB)

Følg oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt her