Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Byrute 7 Gaustad–Sinsen

Byrute 7 Gaustad–Sinsen

Byrute 7 skaper en sammenhengende tverrforbindelse mellom Gaustad i vest og Sinsen i øst via Ullevål, Bjølsen og Sinsen. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. 

Fakta om byrutene

 • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
 • De åtte byrutene utgjør til sammen ca. 55 km med vei og gate
 • Byrutene etableres trinnvis, og tiltak utføres fortløpende

Hvor går byrute 7?

Byrute 7 forbinder Gaustad med Blindern, Ullevål, Bjølsen, Storo og Sinsen. 

Beskrivelse av trasé:

 • Ruta går fra Forskningsparken i Gaustadalléen via Problemveien til Niels Henrik Abels vei
 • I Niels Henrik Abels vei deler ruta seg i to traseer frem til Jutulveien;
  • den ene traseen følger Eventyrveien
  • den andre følger Niels Henrik Abels vei og John Colletts allé
 • Fra Ullevål følger ruta Jutulveien og Stavangergata til Bjølsen
 • Fra Bjølsen går traseen i Stavangergata, Sarpsborggata, Maridalsveien og Brochmanns gate, og krysser Akerselva i Treschows gate
 • Fra Treschows gate følger ruta Hans Nielsens Hauges gate og krysser Ring 3 ved Sinsen

Se detaljert kart over byrutene

 

Når gjennomføres tiltakene?

Arbeidet med byrute 7 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging. 

Dette er gjennomført

 • Sykkel unntatt enveisregulering og ensidig sykkelfelt i deler av Jutulveien, i hele Sarpsorggata og Brochmanns gate.

Pågående prosjekter

Oppgradering av Stavangergata og Lisa Kristoffersens plass

Tiltak for sykkel og gange i Jutulveien

Tiltak for sykkel og gange i Maridalsveien

Tilrettelegging for syklende og gående i Treschows gate

Tilrettelegging for syklende og gående i Hans Nielsens Hauges gate

Konseptvalgsutredning for Problemveien og Niels Henrik Abels vei

 

Mer om byrutene

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post