Til innhold
Byrute 5 Frognerparken–Galgeberg

Tiltak for syklende og gående i Gyldenløves gate

Tiltak for syklende og gående i Gyldenløves gate

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Gyldenløves gate.

Hva planlegger vi å gjøre?

  • Etablere tosidig sykkelfelt i Gyldenløves gate fra Eckersbergs gate til Niels Juels gate (ridestien). 
  • Stramme inn flere av kryssene på strekningen slik at krysningsavstanden for gående blir kortere.
  • Reasfaltere veibanen.

Det etableres ikke sykkelfelt i Gyldenløves gate fra Kirkeveien til Eckersbergs gate. Det skal i stedet legges til rette for sykling i blandet trafikk. Det vil fotsatt være lovlig å parkere på denne delen av strekningen.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg fra Kirkeveien til Niels Juels gate.

Når skjer det?

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene høsten 2019. Det ble sendt ut nærinfo til beboere som bor i nærheten av gata med mulighet for å uttale seg. Hørungsfristen var satt til 5. mars.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt i Gyldenløves gate vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Gyldenløves gate er en viktig brikke i en ny sykkelrute mellom Smestad, sentrum og Galgeberg. Den aktuelle strekningen inngår i det fremtidige sykkelveinettet i Oslo.

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post

Les mer

Høringsuttalelser og svar, juni 2019 (PDF 1,3 MB)

Byrute 5 Frognerparken–Galgeberg

Grønnere reiser i Oslo: Bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for sykkel og trikk på Frogner (PDF 3,5MB)

Nærinfo om tiltak for syklende og gående i Gyldenløves gate

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt