Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet

Byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet er en tverrforbindelse som knytter sammen Frogner i vest med Bislett,  Grünerløkka, Tøyen og Hovinbyen i øst. 

Fakta om byrutene

 • Byrutene er betegnelsen på åtte nye sykkeltraseer innenfor Ring 3
 • Byrutene skal stå klare innen 2020
 • Byrutene er den viktigste delen av Oslo kommunes sykkelsatsing

Hvor går byrute 4?

Byrute 4 er en øst-vest-forbindelse for sykkel mellom Frogner, Bislett,  Grünerløkka, Tøyen og Hovinbyen. Ruta kobler seg også på en rekke andre sykkeltraseer. Traséen er 9,2 km lang.

Beskrivelse av trasé

 • Fra Thomas Heftyes plass går byruta via Elisenbergveien, Løvenskiolds gate, Briskebyveien, Industrigata, Daas gate og Jørgen Moes gate
 • Videre går traseen i Eilert Sundts gate, Professor Dahls gate og Underhaugsveien til Bislett 
 • Fra Bislett følger traseen Bislettgata, Dalsbergstien, Waldemar Thranes gate (med et lavtrafikkert alternativ i Bjerregaards gate), Uelands gate, Maridalsveien, Møllerveien og Nordre gate til Grünerløkka
 • Videre gjennom Vogts gate, Helgesens gate, Finnmarkgata, Ensjøveien og Tøyenparken til Tiedemannsjordet

Se detaljert kart over byrutene

Når gjennomføres tiltak?

Arbeidet med byrute 4 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.

Dette er gjennomført

 • Oppgradering av sykkelfelt i Uelands gate/Maridalsveien
 • Ensidig sykkelfelt og kollektivfelt i Waldemar Thranes gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering og ensidig sykkelfelt i Eilert Sundts gate, Elisenbergveien og Professor Dahls gate
 • Reasfaltering i Løvenskiolds gate
 • Fartsdempende tiltak på Frogner
 • Ensidig og tosidig sykkelfelt i Helgesens gate
 • Sykkelvei med fortau over Tiedemannsjordet
 • Oppgradering av sykkelfelt i Toftes gate
 • Ensidig sykkelfelt i Nordregate og Møllerveien

Meld deg på nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev om Oslo kommunes sykkelsatsing her.

Pågående prosjekter

Sykkelpassasjer på byrutene

Mer om byrutene

Informasjonsbrosjyre for Bydel Frogner

Faktaark byrute 4 Frogner–Tiedemannsjordet (PDF 0,4MB)

Byruter for sykkel

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post