Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Byrute 3 Rådhusplassen–Dælenenga/Ring 2

Byrute 3 Rådhusplassen–Dælenenga/Ring 2

Byrute 3 er en nord–sør-forbindelse mellom sentrum vest, Grünerløkka og Ring 2. 

Fakta om byrute 3

 • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
 • Byrute 3 er 3,5 km lang
 • Ruten skaper nord–sør-forbindelse mellom Grünerløkka og sentrum

Hvor går byrute 3?

Byrute 3 forbinder Rådhusplassen med St. Olavs plass, Fredensborg, Grünerløkka og Ring 2. Byruta går fra Rådhusplassen til Dælenenga/Ring 2 via St. Olavs plass, Fredensborg og Grünerløkka.

Beskrivelse av trasé:

 • Byruta går fra Rådhusplassen til Fridtjof Nansens plass via Hieronymus Heyerdahls gate
 • Deretter følger traséen Roald Amundsens gate og Universitetsgata til St. Olavs plass
 • Fra St. Olavs plass går byruten i St. Olavs gate, Thor Olsens gate, Fredensborgveien, Møllerveien, Nordre gate, Toftes gate og Schleppegrells gate
 • Derfra går traseen i gang- og sykkelveien øst for Fagerheimgata til Ring 2/Christian Michelsens gate

Se detaljert kart over byrutene

Når gjennomføres tiltak?

Arbeidet med byrute 3 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.

Dette er gjennomført

 • Oppgradering av sykkelfelt i Toftes gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Hieronymus Heyerdahls gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Roald Amundsens gate
 • Kort sykkelfelt og trafikksignal for sykkel i krysset mellom Roald Amundsens gate og Stortingsgata
 • Sykkelpassasje i krysset Schleppegrells gate og Fagerheimgata
 • Merket kollektivfelt østover fra Maridalsveien til Vogts gate
 • Rødt dekke og merket sykkelfelt på Ring 2 mellom Maridalsveien og Vogts gate
 • Ferdigstilt strekningen Blindernveien – Kierschows gate, med tiltak i tverrgater
 • Rød asfalt i Sognsveien
 • Opphøyd sykkelfelt vestover langs Ullevål sykehus 
 • 10 holdeplasser på strekningen er oppgradert
 • ​Arbeidene med Uelands gate og Colletts gate er ferdigstilt
 • 9 stoppestøtter for komfortabel venting på grønt lys satt opp
 • Ensidig sykkelfelt i Nordregate og Møllerveien

Pågående prosjekter

Tilrettelegging for syklende og gående i Kristian IVs gate og Universitetsgata

Mer om byrutene

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post