Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg

Byrute 2 kobler sammen Smestad, sentrum og Tøyen/Galgeberg. Byruta skal etableres innen 2020. 

Fakta om byrutene

 • Byrutene er betegnelsen på åtte nye sykkeltraseer innenfor Ring 3
 • Byrutene skal stå klare innen 2020
 • Byrutene er den viktigste delen av Oslo kommunes sykkelsatsing

Hvor går byrute 2?

Byrute 2 Smestad–Tøyen/Galgeberg er en øst–vest forbindelse gjennom sentrum, som gir nye forbindelser og bedre sammenheng mellom Ring 3 i vest og Ring 2 i øst. Byruta går mellom Smestad, Frogner, sentrum, Grønland og Ring 2 på Tøyen/Galgeberg. Traséen deler seg i to, både i sentrum og fra Grønland til Tøyen og Galgeberg. 

Beskrivelse av trasé

 • Byruta går fra Smestad til Frognerbadet via Monolittveien, Middelthuns gate, Neuberggata, Majorstuveien, Uranienborgveien, Parkveien, Wergelandsveien og Kristian IVs gate til Universitetsgata
 • Her deler ruta seg i to;
  • den ene traseen følger Kristian IVs gate til Rosenkrantz’ gate, Apotekergata, Høyesteretts plass, Grubbegata, Eva Kolstads gate, Pløens gate, Nygata, Stenersgata, Brugata og Grønlandsleiret.
  • den andre traseen følger Universitetsgata, Roald Amundsens gate, Fridtjof Nansens plass, Hieronymus Heyerdahls gate, Rådhusplassen, Rådhusgata og Skippergata, og ender opp i krysset Skippergata–Storgata
 • I Grønlandsleiret deler ruten seg i to grener: Den første går til Tøyen via Tøyengata, den andre gjennom Åkebergveien til Galgeberg

Se detaljert kart over byrutene

Når gjennomføres tiltakene?

Arbeidet med byrute 2 startet i 2016. Byruta skal ferdigstilles innen 2020. Under fanen "Pågående prosjekter" kan du se hvilke tiltak som er under planlegging.

Dette er gjennomført:

 • Sykkel unntatt enveisregulering og ensidig sykkelfelt i Eva Kolstads gate
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Pløens gate
 • Sykkelbokser og korte sykkelfelt i Universitetsgata og Kristian IVs gate
 • Utbedring av siktforholdene i passasjen mellom Grubbegata og Eva Kolstads gate
 • Oppgradering av sykkelfeltene i Wergelandsveien, Monolittveien og Grønlandsleiret med rød asfalt og maksimal bredde
 • Utbedring av bommen i Grubbegata og sperringene i krysset Ullevålsveien-Høyesteretts plass
 • Ensidig sykkelfelt i Åkebergveien og i deler av Parkveien
 • Sykkel unntatt enveisregulering i Hieronymus Heyerdahls gate og Roald Amundsens gate
 • Kort sykkelfelt og lyssignal for sykkel i Roald Amundsens gate inn mot krysset med Stortingsgata

Pågående prosjekter

Mer om byrutene

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post