Til innhold
Byrute 1 Torshov–Vippetangen

Sykkelfelt og bredere fortau i Kongens gate

Sykkelfelt og bredere fortau i Kongens gate

Kongens gate skal legges bedre til rette for både syklende og gående. 

Fakta om byrutene for sykkel

  • Byrutene er den viktigste delen av kommunens sykkelsatsing
  • Kongens gate er en del av byrute 1
  • Byrute 1 er 7,4 km lang, og er en nord-sør-forbindelse mellom Torshov, Grünerløkka, sentrum og Vippetangen

Hva skal vi gjøre?

Vi legger bedre til rette for syklende og gående i Kongens gate mellom Prinsens gate og Akershusstranda. Tiltakene innebærer at parkeringsplasser omdisponeres til areal for opphold, aktivitet, gange og sykkel. Behovet for varelevering og øvrig nyttetransport skal ivaretas. 

Planlagte tiltak:

  • Kongens gate mellom Tollbugata og Prinsens gate er i dag enveiskjørt i sørgående retning. Vi planlegger å åpne strekningen for toveis sykkeltrafikk ved å etablere et sykkelfelt i nordgående retning. 

Gjennomførte tiltak:

  • Kongens gate mellom Akershusstranda og Myntgata er toveiskjørt. Her ble det i 2017 etablert sykkelfelt retning sørover og deler av fortauet ble utvidet. 
  • Kongens gate mellom Myntgata og Tollbugata er enveiskjørt i sørgående retning. Her er det etablert sykkelfelt i nordgående retning for toveis sykkeltrafikk.

​Kongens gate/Møllergata mellom Prinsens gate og Grensen er enveisregulert i sørgående retning. På grunn av en vendesløyfe for trikken er det i første omgang ikke mulig å åpne opp for toveis sykling her. Det jobbes med en løsning på litt lengre sikt. I mellomtiden kan syklister benytte seg av parallellgata, Kirkegata, for å sykle i nordgående retning. 

Når skal det gjennomføres?

Arbeidene startet i 2017, og store deler av strekningen har fått sykkelfelt. Planen er å ferdigstille sykkelfelt i gata frem til Prinsens gate i løpet av 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Kongens gate er en viktig delstrekning på byrute 1 for sykkel, som går fra Torshov i nord til Vippetangen i sør via Grünerløkka og sentrum. 

Kongens gate inngår også som et innsatsområde for prosjektet Bilfritt byliv. Målet er at Kongens gate skal oppleves som lysere, tryggere, og som en gate som innbyr til opphold og tilbyr aktivitet for barn og unge.

Les mer

Byruter for  sykkel

Byrute 1 Torshov–Vippetangen

Bilfritt byliv

Sykkelprosjektet

Følg oss

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt her

Kontakt oss

Bymiljøetaten

Telefon
21 80 21 80

E-post