Til innhold

Bråtenalléen barnehage - ny barnehage i 2017

Introduksjon

Vi bygger ny barnehage på Grefsen. 

Om barnehagen

 • Åtte baser
 • 50 prosent barnehagelærere
 • Åpner november/desember
 • Plusshus
 • To etasjer
 • Nærhet til marka
 • Nærhet til kollektiv transport

Hva bygger vi?

Barnehagen bygges som plusshus, den skal altså produsere mer energi enn den forbruker.

Dette løses ved å minimere energibehovet og plassere solceller på tak og fasade. Bygget skal "BREEAM-NOR" klassifiseres til karakteren Very good.

Hvor bygger vi?

Barnehagen kommer i Bråtenalléen 33 i Bydel Nordre Aker.

Hvem bygger?

Oslo kommune ved Omsorgsbygg Oslo KF er byggherre.

Når starter byggingen?

Byggestart er 1. kvartal 2017, med ferdigstillelse 4. kvartal 2017.

Kontaktpersoner byggeprosjektet

Omsorgsbygg Oslo KF

Telefon
23 48 80 00

E-post

Nøkkeltall

 • Brutto gulvareal (BRA): 1245 m2
 • Tomtestørrelse: 3,46mål
 • Område for lagring: 16,5m2
 • Areal allment tilgjengelig: 2419m2
 • Areal bygd for offentlig bruk: 1245 m2
 • Beregnet strømforbruk: 50,2 kWh/m² per år
 • Beregnet bruk av fossil energi: - 0 kWh/m2
 • Beregnet produksjon av fornybar energi:- 53,5kWh/m2
 • Beregnet vannforbruk: 20m3/pers/å

Tiltak for å redusere miljøbelastning

I byggefasen gjennomføres en rekke tiltak for å redusere prosjektets miljøbelastning:

 • Minimum 90 % sorteringsgrad av avfall produsert på prosjektet.
 • Høyt fokus på mest mulig miljøvennlig materialvalg, lavemitterende materialer, og miljøvennlig interiørmaling.
 • Høyt fokus på fuktsikring og hindre innbygging av fukt i bygget, i.e. emballering av materialer, fuktmålinger etc.
 • CO2-utslipp, energi- og vannforbruk monitorers og følges opp jevnlig.
 • Varmepumper og solcellepaneler er en del av byggets arkitektoniske uttrykk.
 • I tillegg vurderer vi solceller på brakkerigg for å produsere til egen strøm.