Til innhold

Opprustning av Bispegata

Opprustning av Bispegata

Bispegata knytter Bjørvika og Gamlebyen sammen og skal opprustes for sykkel- og kollektivtrafikk.

Oppgradering av Bispegata

  • Bispegata blir kollektivgate
  • Trikken i Dronnings Eufemias gate kobles til traséen i Oslo gate
  • Holdplassene blir universelt utformet
  • Bispegata får ny og trygg sykkeltrasé
  • Oslo torg etableres

Hva skal vi gjøre?

Bispegata blir kollektivgate fra Trelastgata til Dyvekes bru. Når trikketraséen i Bispegata er etablert vil den erstatte trikketraséen i Schweigaardsgate. På strekningen skal det tilrettelegges for sykkel, med adskilte sykkelfelt i begge retninger. Trikk og buss får universelt utformede holdeplasser, og sykkelfeltene legges bak holdeplassene for å unngå konflikter mellom sykkel og buss. Som en del av prosjektet skal vi etablere Oslo torg i krysset mellom Bispegata og Oslo gate. 

Hva skjer når?

Prosjektet er planlagt gjennomført i perioden 2019 til 2020. 

Hvorfor skal vi oppgradere?

Oppgraderingen av Bispegata henger sammen med fornyelsen av trikkeparken i Oslo, hvor de første av totalt 87 trikker er planlagt testet i 2020. Før dette må infrastrukturen på en rekke strekninger i byen oppgraderes, deriblant i Bispegata.

Som del av utviklingen av Bjørvika og Fjordbyplanen ble kollektivtraséen i Dronning Eufemias gate ferdigstilt for noen år tilbake. Bispegata er delen som mangler for å koble trikken i Dronning Eufemias gate til eksisterende trasé i Oslo gate, men på grunn av Follobaneprosjektet og ny innføring til Oslo S ble oppgraderingen av Bispegata satt på vent for å unngå å måtte grave opp gaten på nytt. I tillegg er strekningen en viktig omkjøringsvei når Ekebergtunelen er stengt, og må holdes åpen til en hver tid. Strekningen inngår også som en del av hovedsykkelveinettet i Oslo, og trenger trygge sykkelfelt.

Bispegata er en del av et viktig kulturminneområde for byen. Samtidig som gatens infrastruktur behøver oppgradering, skal Oslo torg utvikles for å skape en bedre funksjonell sammenheng mellom Ruinparken, Middelalderparken, Ladegården og barokkhagen. Gravearbeidet gjøres i samarbeid med arkeologiske myndigheter siden prosjektet skal grave i et område med stor historisk verdi.

Hvor skal vi bygge om?

Prosjektet omfatter Bispegata, fra Kong Håkon 5.s gate til Oslo gate og videre til og med krysset med St. Halvards gate. I tillegg inngår Oslo gate fra Bispegata til Clemens gate. Totalt strekker prosjektet seg ca. 450 meter. 

Les mer

Kontaktpersoner

Bymiljøetaten

Prosjektleder

Jessica Bergstrand

E-post