Til innhold
Bilfritt byliv

Parkering og gjennomkjøring i sentrum

Parkering og gjennomkjøring

Parkering 

Bylivsaktiviteter og parkering for varelevering, håndverkere og HC overtar alle offentlige parkeringsplasser i pilotområdene. Alle avgiftsbelagte-, elbil- og MC-plasser, samt plasser hvor det kun er tillatt å parkere i visse tidsperioder, blir erstattet med bylivsaktiviteter og nytteparkering.

Bilfritt byliv har ikke planlagt å fjerne noen HC-plasser. Noen plasser blir flyttet, men ikke mer enn noen meter. Alle med HC-parkeringsbevis utstedt av kommunen vil fremdeles kunne parkere på de oppmerkede områdene på gateplan. 

Alle parkeringshus innenfor og rundt Ring 1 fortsetter å være åpne for parkering (rundt 9000 plasser), siden det bare er gateparkeringen som gradvis fjernes. Se oversikt over parkeringshus hos VisitOslo.

Når vi fjerner vanlige kommunale parkeringsplasser setter vi også av flere plasser til nødvendig varelevering og næringsparkering.

Nytt kjøremønster fra 4. juni 2018

  • Du kan ikke lenger kjøre bil på Fridtjof Nansens plass (varelevering er tillatt).
    • Turistbusser kan ikke kjøre inn på Fridtjof Nansens plass. Det blir av- og påstigningssone i Rosenkrantz gate, og bussene skal derfra videre til vente/oppstillingsplasser. Les mer om kjøreruter for turistbuss.
  • Du kan ikke lenger kjøre gjennom Christiania torv. Inn- og utkjøring til Christiania Torv må skje fra øst.

Endringene innebærer at det ikke lenger vil være mulig å kjøre fra vest til øst og omvendt gjennom sentrum. Det blir fremdeles muligheter for varelevering i hele sentrum.