Til innhold

Bli med å utforme Oslo sentrum

Nå kan du søke om tilskudd til kulturarrangementer, idrettsrelaterte aktiviteter eller tiltak som bidrar til å gjøre sentrumsgatene attraktive og levende.

Tilskudd

Har du forslag til et bylivstiltak du ønsker å gjennomføre i sentrum kan du få støtte til dette.

Mer kunst og kultur i sentrum

Vil du lage konsert, utstilling, filmvisning, festival eller andre typer kulturarrangementer? Søk om støtte til prosjekter som gjør sentrums byrom mer attraktive. 2,5 millioner kroner er spesielt satt av til dette i 2017. Midlene er rettet mot profesjonelle aktører og er del av kommunens ordning for løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak.

Mer idrett og aktivitet i sentrum 

Pingpongbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv eller sykkelkurs: Søk om tilskudd til idrettsarrangementer og aktivitetstiltak i sentrum. Det er satt av 1,5 millioner til dette i 2017.

Idéer til økt byliv

Har du et godt forslag til noe du vil sette i gang eller bygge opp? Plantekasse eller fellesgrill, mobillader eller rutsjebane? Send inn forslag til bylivstiltak til oss. Det kan gis støtte til inntil kroner 100 000 per tiltak.