Til innhold

Bli med å utforme Oslo sentrum

Du kan søke om tilskudd til kulturarrangementer, idrettsrelaterte aktiviteter eller tiltak som bidrar til å gjøre sentrumsgatene attraktive og levende.

Tilskudd

Har du forslag til et bylivstiltak du ønsker å gjennomføre i sentrum kan du få støtte til dette.

Mer kunst og kultur i sentrum

Vil du lage konsert, utstilling, filmvisning, festival eller andre typer kulturarrangementer? Søk om støtte til prosjekter fra kommunens ordning for løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Tilskuddsordningen er rettet mot profesjonelle aktører. 

Mer idrett og aktivitet i sentrum 

Pingpongbord, gatefotball, klatrestativ, basketkurv eller sykkelkurs? Fristene for å søke tilskudd for denne typen aktiviteter i 2017 er gått ut, men informasjon om hvordan du søker midler for 2018 publiseres fortløpende.

Gå til siden for Bilfritt byliv