Til innhold

Bidra til byliv

Har du en idè?

Har du innspill eller en idé til hvordan vi kan gjøre Oslo sentrum mer attraktiv og spennende, eller har du spørsmål knyttet til Bilfritt byliv? Du behøver ikke å ha noen klar prosjektplan eller ferdige tegninger. Gjennom Program for Bilfritt byliv kaster vi gjerne ball med deg om hvordan en idé kan bli til virkelighet!
Send en e-post til bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no 

Leie av gate, torg eller fortau

Ta i bruk sentrumsgatene og bidra til at de blir mer attraktive og levende. Dersom du ønsker å leie kommunal grunn til vareutstilling, uteservering, arrangementer eller annet, kan du finne informasjon og søknadsskjema her.

Søk om tilskudd

Du kan søke om tilskudd til kulturarrangementer, idrettsrelaterte aktiviteter eller tiltak som bidrar til å gjøre sentrumsgatene attraktive og levende. 

Mer kunst og kultur i sentrum

Vil du lage konsert, utstilling, filmvisning, festival eller andre typer kulturarrangementer? Søk om støtte til prosjekter fra kommunens ordning for løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Tilskuddsordningen er rettet mot profesjonelle aktører. 

Mer idrett og aktivitet i sentrum 

Ønsker du å legge til rette for idrettsarrangement eller andre idrettsrelaterte tiltak, for å fylle byrommene i Oslo sentrum med aktivitet og opplevelser?