Til innhold

Bidra til bylivet!

Har du en idé?

Har du innspill eller en idé til hvordan vi kan gjøre Oslo sentrum mer attraktiv og spennende, eller har du spørsmål om Bilfritt byliv? Du behøver ikke å ha noen klar prosjektplan eller ferdige tegninger. Gjennom Program for Bilfritt byliv kaster vi gjerne ball med deg om hvordan en idé kan bli til virkelighet!
Send en e-post til bilfrittbyliv@pbe.oslo.kommune.no 

Gjør gatene mer attraktive og levende

Du kan leie gater, torg og fortau, og være med på å lage liv i sentrumsgatene. Hvis du ønsker å leie kommunal grunn til vareutstilling, uteservering, arrangementer eller annet, finner du informasjon og søknadsskjema her.

Søk om tilskudd

Du kan søke om tilskudd til kulturarrangementer, idrettsrelaterte aktiviteter eller tiltak som bidrar til å gjøre sentrumsgatene attraktive og levende. 

Mer kunst og kultur i sentrum

Vil du lage konsert, utstilling, filmvisning, festival eller andre typer kulturarrangementer? Søk om støtte til prosjekter fra kommunens ordning for løpende tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Tilskuddsordningen er rettet mot profesjonelle aktører. 

Mer idrett og aktivitet i sentrum 

Ønsker du å legge til rette for idrettsarrangement eller andre idrettsrelaterte tiltak, for å fylle byrommene i Oslo sentrum med aktivitet og opplevelser?