Til innhold

Berg skole - ombygging

Skoleanlegget som tidligere huset Berg videregående skole blir til barneskole. Skolen får også ny gymsal.

Fakta

  • Skolebehovsplanen 2012-2022 viser behov for flere elevplasser i området
  • Berg videregående skole blir derfor barneskole

Hvor

Berg skole ligger på Berg i Bydel Nordre Aker.

Hva

Skoleanlegget som tidligere huset Berg videregående skole omstruktureres til barneskole. I tillegg til ombygging av eksisterende lokaler, settes det opp et helt nytt gymbygg.

Allerede høsten 2014 flyttet de første barneskoleelevene inn i bygget, selv om byggeprosjektet ikke er helt ferdig før i 2018. Når skolen er helt ferdig vil den ha plass til 588 elever fordelt på tre klasserekker på hvert trinn. 

Hvorfor

Det er stort behov for flere elevplasser i området.

I skolebehovsplanen 2012-2022 foreslo derfor Utdanningsetaten å omstrukturere Berg videregående skole til barneskole for å møte behovet.  Dette ble vedtatt av bystyret i desember 2011.

Når 

Bygge- og rehabiliteringsperiode: 2013-2018.

Kontakt

Utdanningsetaten er bestiller

Undervisningsbygg er byggherre

Besøksadresse for skolen

John Colletts alle 106
0870 Oslo

All post til Berg skole sendes til: 
John Colletts alle 106, 0870 Oslo

Info om byggeprosjektet

All post vedrørende byggeprosjektet sendes til: 

Undervisningsbygg
Postboks 6473 Etterstad
0605 Oslo

Prosjektleder Dag Øverbakke
e-post: dag.overbakke@ubf.oslo.kommune.no
mobil: 951 49 408

Lenker

Gå til skolens egen side