Til innhold

Berg skole - ombygging

Skoleanlegget som tidligere huset Berg videregående skole blir til barneskole. Skolen får også ny gymsal.

Fakta

  • Skolebehovsplanen 2012-2022 viser behov for flere elevplasser i området
  • Berg videregående skole blir derfor barneskole

Hvor

Berg skole ligger på Berg i Bydel Nordre Aker.

Hva

Skoleanlegget som tidligere huset Berg videregående skole omstruktureres til barneskole. I tillegg til ombygging av eksisterende lokaler, settes det opp et helt nytt gymbygg.

Allerede høsten 2014 flyttet de første barneskoleelevene inn i bygget, selv om byggeprosjektet ikke er helt ferdig før i 2017. Når skolen er helt ferdig vil den ha plass til 588 elever fordelt på tre klasserekker på hvert trinn. 

Hvorfor

Det er stort behov for flere elevplasser i området.

I skolebehovsplanen 2012-2022 foreslo derfor Utdanningsetaten å omstrukturere Berg videregående skole til barneskole for å møte behovet.  Dette ble vedtatt av bystyret i desember 2011.

Når 

Bygge- og rehabiliteringsperiode: 2013-2017.

Naboinformasjon

På denne siden legger vi ut oppdatert informasjon om byggearbeider på Berg skole.

Kontakt

Utdanningsetaten er bestiller

Undervisningsbygg er byggherre

Besøksadresse for skolen

John Colletts alle 106
0870 Oslo

All post til Berg skole sendes til: 
John Colletts alle 106, 0870 Oslo

Info om byggeprosjektet

All post vedrørende byggeprosjektet sendes til: 

Undervisningsbygg
Postboks 6473 Etterstad
0605 Oslo

Prosjektleder Dag Øverbakke
e-post: dag.overbakke@ubf.oslo.kommune.no
mobil: 951 49 408

Lenker

Gå til skolens egen side