Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Tilrettelegging for syklende og gående i Bentsebrugata

Tilrettelegging for syklende og gående i Bentsebrugata

Bymiljøetaten planlegger tiltak for å bedre forholdene for gående og syklende i Bentsebrugata.

Hva planlegger vi å gjøre?

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i Bentsebrugata vest for Sandakerveien. Sykkelfeltet blir tosidig, med brudd over Bentsebrua. Her bli det tilrettelagt for sykling i blandet trafikk.

Det vil i strekningen også bli resetting av kantstein og innstramming i kryss.

Hvor skjer det?

Prosjektet strekker seg fra Sandakerveien til Gjøvikgata.

Når skjer det?

Tiltakene gjennomføres august/september 2019.

Hvorfor gjør vi dette?

Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.

Egne sykkelfelt i Bentsebrugata vil bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for syklende. Sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og gir en direkte forbindelse mellom Bjølsen/Sagene og Torshov. 

Organisasjon

Bymiljøetaten

Telefon
23 48 20 30

E-post

Les mer

Nærinfo om sykkelfelt i Bentsebrugata, februar 2019 (PDF 0.43MB)

Se de andre sykkelprosjektene i Oslo

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å følge med på sykkelsatsinga i Oslo?  Meld deg på nyhetsbrevet vårt