Til innhold

Årvoll flerbrukshall ved Årvoll skole

Hva

Undervisningsbygg skal bygge ny flerbrukshall med tre aktivitetsflater på Årvoll. Det vil bli en oppgradering av uteområde og det eksisterende gymbygget. Ny garasje kommer på plass for å dekke idrettens behov.

Når

Flerbrukshallen planlegges ferdigstilt i desember 2018 og oppgradering av gymsal og garasje i desember 2019.

Se også

Gå til skolens egen side

Gå til Undervisningsbygg