Til innhold

Temaomvisninger i Oslo rådhus

Du kan bestille ulike temaomvisninger i Oslo rådhus.

1. Rådhuset - klassisk omvisning        

Historien, kunsten og bruken av byens storstue -  Bestill omvisning.           

2. Rådhuset - bygget på ideer og kunst    

Rådhuset er forankret i internasjonal tradisjon og klassiske idéer. Fokus på kunst og idéer. De bærende tankene bak Rådhusets arkitektur og utsmykning - Bestill omvisning.    

3. Rådhuset under krigen  

Hvordan så hverdagen ut i Rådhuset under okkupasjonen?  - Bestill omvisning.

4. Maktens miljøer får nytt liv  

Hvordan pleier vi kunsten og miljøene i Rådhuset og hva med balansegangen mellom bruk og bevaring? - Bestill omvisning.

5. Tekstilene i Rådhuset  

Etikk, kvinnekamp og politikk - Bestill omvisning.

6. Fest i byens storstue 

Få innblikk i seremoniene, bankettene og mottakelsene i byens storstue. Se sølv, krystall, porselen og lin som brukes ved festlige anledninger i Rådhuset -  Bestill omvisning.

7. Klokkespillomvisning    

Turen går opp i østre tårn hvor man får se og lytte til Nordens største klokkespill, et flott instrument på 20 tonn. (Maks 12 personer per gruppe) - Bestill omvisning.

Hverdager mellom 10.00-16.00 – Kr. 2500
Hverdager mellom 16.00 – 19.00 – Kr. 3500,-
Lørdag/søndag mellom kl. 10.00-19.00 – Kr. 3500,-

Klokkespillomvisning med klokkenist (Inntil 12 personer pr gruppe)
Hverdager mellom 10.00-16.00 – Kr. 3000
Hverdager mellom 16.00 – 19.00 – Kr. 4000,-
Lørdag/søndag mellom kl. 10.00-19.00 – Kr. 4500,-
    

Du kan bestille disse omvisningene på epost: omvisninger@rft.oslo.kommune.no 

Pris

Med unntak av krinkelkrokomvisningen og klokkespillomvisning er prisene som følger: 

Hverdager mellom 10.00-16.00 – Kr. 1500,-
Hverdager mellom 16.00 – 19.00 – Kr. 2000,-
Lørdag/søndag mellom kl. 10.00-16.00 – Kr. 2000,-
Inntil 30 personer per gruppe.

Servering:

Det er mulig å bestille matservering i forbindelse med en temaomvisning.

Meny og priser finner du her. 

Kontaktpersoner:

Cristin Hoel
Tlf: 23 46 19 69