Til innhold

Rådhusplassen

Rådhusplassen tilhører Oslo rådhus. I juli er plassen stengt for arrangementer. Resten av året kan man søke om å få bruke plassen.

Du finner en oversikt over aktuelle arrangementer på Rådhusplassen i rådhusets kalender.

Det er rådhusets forvaltningstjeneste som avgjør hvem som får bruke Rådhusplassen til arrangementer. Ønsker du å leie Rådhusplassen må du sende skriftlig søknad og arrangementet må oppfylle retningslinjene for bruk.

Retningslinjer

Når det bestemmes hvem som får bruke Rådhusplassen til arrangementer tas det hensyn til hvem som skal bruke plassen, hvilken del av plassen som utleies, hva den skal benyttes til, til hvilket tidspunkt og til hvilken pris. Rådhusplassen leies ikke ut til lukkede arrangementer.

Arrangementet bør

 • ivareta plassens representativitet
 • ha et allment innhold
 • være gratis for publikum
 • være uten fysiske stengsler som hindrer nødvendig trafikk
 • ha begrenset kommersiell aktivitet
 • unngå dominerende profilering av sponsorer og lignende
 • ikke være sjenerende i forhold til funksjoner innendørs i Rådhuset eller i forhold til Rådhusets naboer 

Fullstendig oversikt over retningslinjene for leie av Rådhusplassen (pdf).

Fullstendig oversikt over retningslinjene for leie av Rådhusplassen (odt).

Kart over Rådhusplassen (PDF)

Kart over Rådhusplassen (jpeg)

Les også:

Søknad

Du må sende skriftlig søknad senest 5 uker før det planlagte arrangementet. Både enkeltpersoner og organisasjoner, selskaper, foreninger, lag med mer kan søke.

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 1. arrangør med kontaktperson, postadresse, telefonnummer og epost
 2. formål
 3. arrangementssted vist på kart, foto eller lignende
 4. tidsrom for arrangementet, inkludert opp- og nedrigg
 5. arrangementstype (utstilling, konsert, festival, markering)
 6. foreløpig program og beskrivelse av planlagt aktivitet
 7. skisse og beskrivelse av innretninger og utstyr
 8. planlagte sikkerhetstiltak (ROS-analyse)
 9. andre relevante opplysninger

Søknaden sendes til:

Rådhusets forvaltningstjeneste
Rådhuset
0037 OSLO
postmottak@rft.oslo.kommune.no

Telefon: 23 46 19 40

Søknaden må også sendes til Sentrum politistasjon.