Til innhold
Prosjekter

Velferdsteknologi - avstandsoppfølging av kronisk syke

Hva

VIS – velferdsteknologi i sentrum. Et tilbud til innbyggere med kronisk sykdom. Ved hjelp av teknologiske løsninger følges innbyggere opp på avstand. De utfører målinger (for eksempel blodtrykk, puls, vekt, blodsukker med mer) selv, og svarer på enkle spørsmål knyttet til sin helse. Disse målingene går over til bydelen hvor et responssenter følger dem opp. Helsedirektoratet har et nasjonalt program for velferdsteknologi, prosjektet er en del av det.

Oslo kommune har også andre velferdsteknologiske løsninger som elektroniske medisindispensere, trygghetsalarmer med mer.

Se erfaringer fra brukere med kronisk sykdom på Youtube

Hvor

Dette er et samarbeid mellom Bydel Grünerløkka, Sagene, Gamle Oslo, St.Hanshaugen og Lovisenberg Diakonale sykehus.

Hvorfor

Hensikten er å gi innbyggerne med kronisk sykdom mer kunnskap om sin egen helse og sykdom. De blir veiledet av responssenteret slik at de tidligere kan fange opp endringer i sykdomsbildet, for å unngå unødvendige innleggelser. Dette gir økt mestring og mulighet for å ta mer ansvar for sin egen helse.

Hvem

Prosjekteier er direktørene i bydelene og direktør på Lovisenberg Diakonale sykehus.

Når

Prosjektet er planlagt ut 2018.

Kostnad

Prosjektet får midler fra Helsedirektoratet.

Organisasjon

Bydel Grünerløkka

Prosjektleder

Hanne Eggen

Mobilnummer: 905 22 269

E-post:

Bydel Sagene

Prosjektleder

Cathrine Einarsrud

Mobilnummer: 960 99 318

E-post:

Bydel Gamle Oslo

Prosjektleder

Maria Greve

Mobilnummer: 952 22 145

E-post:

Bydel St. Hanshaugen

Prosjektleder

Kristin Skrede

Mobilnummer: 960 98 983

E-post: