Til innhold
Prosjekter

VeiHint

VeiHint

Formålet med dette pilotprosjektet er å teste om vi kan få flere til å overholde motorvognforbud i Oslo sentrum igjennom smart bruk av teknologi. Det nye kjøremønsteret som ble innført i juni 2018 medførte at flere gater ble skiltet med motorvogn forbud skilt 306.1 både med og uten underskilt.

Iførste omgang ser vi for oss å teste ut løsninger som bidrar til ønsket atferdsendring uten behov for håndheving. Erfaringene fra VeiHint pilotprosjektet vil kunne ha overføringsverdi til andre geografiske områder. Vi vil jobbe tett sammen med aktuelle interesseorganisasjoner for å sikre tidlig og kontinuerlig brukermedvirkning.

Formål

  • Få flere til å overholde trafikkreguleringer på gate- og veinettet i Oslo sentrum igjennom smart bruk av teknologi.
  • Innhente ny innsikt i det teknologiske mulighetsrommet og aktuelle bruksmuligheter.

Hvem er ansvarlig?

Bymiljøetaten er hovedansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet.

Smartere transport i Oslo-regionen

Pilotprosjektet ITS i vare- og nyttetransport er en del Smartere transport i Oslo-regionen. Smartere transport i Oslo-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Bymiljøetaten, Statens Vegvesen og Ruter. 

De andre pilotprosjektene i Smartere transport i Oslo-regionen som Bymiljøetaten har ansvar for er: