Til innhold

Utlysning prøveprosjekt: Korpsmusikk for eldre

Musikkorpsenes år

2018 er musikkorpsenes år, og i den anledning ønsker Oslo kommune å stimulere til økt aktivitet og synlighet for korpsene i Oslo.
 
Det settes av kr 500 000 til prosjekter som skal stimulere korps til å skape gode musikkopplevelser for eldre. Midlene skal bidra til å skape generasjonsmøter mellom barn og eldre gjennom felles opplevelser av korpsmusikk. Prosjektene kan gjennomføres på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det kan søkes inntil kr 250 000.
 
Krav til søknaden:
  • Prosjektbeskrivelse (inntil tre sider)
  • Framdriftsplan
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Formidlingsplan
Søknaden sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no og merk søknaden «Korpsmusikk for eldre» med saksnummer 201800796. Søknadsfrist 1. juni. Svar på søknad kan forventes innen utgangen av juni.