Til innhold

SaLTo-koordinatorer i sentrum, bydelene og Utdanningsetaten

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

SaLTo-koordinator i sentrum (Uteseksjonen)

Nana Mensah

Mobilnummer: 920 53 060

Epost: nana.mensah@vel.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Alna

Eivind Fivelsdal

Mobilnummer: 938 61 147

E-post: eivind.fivelsdal@bal.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Frogner

Isabel Espinoza

Mobilnummer: 418 56 984

E-post: isabel.espinoza@bfr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Østensjø

Anne Sissel Slaatsveen

Mobilnummer: 414 79 455

E-post: annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Nordre Aker

Pia Morønningen Fossum

Mobilnummer: 908 33 975

E-post: pia.fossum@bna.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Sagene

Tone Kronquist

Mobilnummer: 476 03 456

E-post: tone.kronquist@bsa.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Stovner

Vivian Abbi Johnsen

Mobilnummer: 907 47 350

E-post: vivian.abbi.johnsen@bsr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Ullern

Sara Kløverød Adolphson

Mobilnummer: 952 98 326

E-post: sara.adolphson@bun.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Bjerke

May Britt Grunnaleite

Mobilnummer: 476 11 620

E-post: may.grunnaleite@bbj.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel St. Hanshaugen

Anders Amundsen Aanerud

Mobilnummer: 932 40 273

E-post: andersamundsen.aanerud@bsh.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Grorud

Anders Langfeldt-Rugelbak

Mobilnummer: 907 25 453

E-post: anders.rugelbak@bgr.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Gamle Oslo

Elisabeth Lundstrøm

Mobilnummer: 479 01 694

E-post: elisabeth.lundstrom@bgo.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Vestre Aker

Isabel Mühleisen Ojo

Mobilnummer: 951 50 020

E-post: isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Grünerløkka

Camilla Farstad

Mobil: 979 70 620

E-post: camilla.farstad@bga.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Nordstrand

Vibeke B. Løvås

Mobilnummer: 992 85 130

E-post: vibeke.lovas@bns.oslo.kommune.no

 

SaLTo-koordinator Bydel Søndre Nordstrand

Hege Hansen

Mobilnummer: 902 25 171

E-post: hege.hansen@bsn.oslo.kommune.no

 

Utdanningsetatens SaLTo-koordinator

Line Andreassen

Mobilnummer: 934 19 770

Telefon: 21 80 21 80

E-post: line.andreassen@ude.oslo.kommune.no

Kari Odden

Mobilnummer: 416 38 140

Telefon: 21 80 21 80

E-post: kari.odden@ude.oslo.kommune.no