Til innhold

SaLTo - sammen lager vi et trygt Oslo

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Kontakt

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0178 OSLO

Hvorfor

Hovedmål

SaLTo skal bidra med:

 • å forebygge barne- og ungdomskriminalitet
 • å forebygge rusmisbruk blant barn og unge
 • å forebygge hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn, unge og voksne       
 • koordinering og samordning

Strategier

 • Samordne og videreutvikle tverrsektorielt arbeid på områdene kriminalitet og rus.
 • Tidlig identifisering, forebygging og intervensjon.
 • Rask og effektiv oppfølging av barn og unge som har begått – eller blitt utsatt for – lovbrudd.
 • Trekke unge, foresatte, frivillige organisasjoner og flere tjenester aktivt med i forebyggende arbeid.
 • Basere det kriminalitetsforebyggende arbeidet på dialog, kunnskap, analyse og erfaringer.

Innsatsområder

 • Sikre trygge og inkluderende skoler - motvirke fravær, frafall og utenforskap
 • Sikre tett og målrettet oppfølging av unge lovbrytere, gjengangere, nettverk og gjenger
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - konflikter, vold og seksuelle overgrep
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - hatkriminalitet og voldelig ekstremisme
 • Forebygging, beredskap og oppfølging - kriminalitet på internett og sosiale medier
 • Forebygging, beredskap og oppfølging- misbruk av rusmidler
 • Forebygge, beredskap og oppfølging - utsatte unge i Oslo sentrum
 • Utvikle gode modeller for samarbeid - utsatte unge 16 år til og med 22 år
 • Sikre informasjon, metode- og kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring

Hvem

SaLTo-sekretariatet er lagt til Velferdsetaten. Det rapporteres til Politirådet i Oslo, som ledes av byrådslederen med politimesteren som nestleder.

Her finner du SaLTo-koordinatorer i bydelene, sentrum og Utdanningsetaten

Når

SaLTo ble etablert i 2006.

Kontaktpersoner

SaLTo-sekretariatet

Hege Bøhm Ottar

Telefon: 913 90 984

E-post:

SaLTo-sekretariatet

Ove Kristofersen (fraværende ut februar)